start

Sława Bilska

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję  "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". W niedzielę 25 listopada, wraz z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie, zbierali żywność dla potrzebujących. Z zebranych darów zostaną przygotowane paczki żywnościowe, które będą przekazane osobom i rodzinom objętym wsparciem MCPR w Zamościu.