start

Bożena Wojciechowska

W ramach współpracy z Książnicą Zamojską, Biblioteka Szkolna w dniu 1 października 2019 r. zorganizowała wyjście uczniów klas czwartych i piątych na przedstawienie w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Spektakl pt. „Zagubione sumienie” poruszał problem przemocy i agresji wśród młodzieży, a także braku szacunku dla innych. Artyści za pomocą dialogów i scenek sytuacyjnych wskazali młodym widzom, jak radzić sobie z różnymi objawami nietolerancji, przemocy i alienacji wśród młodzieży. Jak powinno się reagować, gdy komuś dzieje się krzywda i gdzie szukać potrzebnego wsparcia.

Autorzy, argumentują stworzenie spektaklu w ten oto sposób: „chcemy dotrzeć do uczuć młodzieży. Pomóc im wyrazić swe obawy i lęki. Dać wskazówki gdzie szukać pomocy. Nauczyć kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zdolności porozumiewania się z najbliższymi. Przedstawienie kończy się HAPPY END- em. Ale nie zawsze tak jest. Często rodzinne konflikty powodują rozwój agresji, a my musimy rozpoznać te uczucia i emocje. Zawsze jednak musimy zareagować. Czasami wystarczy zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, przywrócić zaufanie do świata dorosłych, a niekiedy musi dotkliwie odczuć konsekwencje swych działań.”