start

administrator

Makro- czy mikroekonomia? Dla Martyny Olgi Pawluk, uczennicy klasy 3a I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego m. Unii Europejskiej w Zamościu, to nie ma znaczenia – bez trudu rozwiązuje problemy z zakresu ekonomii, finansów czy zarządzania. Udowodniła to startując z sukcesami http://unia.zam.pl/index.php/2015-12-16-19-52-49/maths-matters/594-ma-indeks w  Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Teraz dołożyła jeszcze tytuł finalistki XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W tym roku szkolnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od  26 marca br. olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy, uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty i tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad.

Warto dodać, że Martyna jest pierwszą w historii zamojskiego Społeczniaka uczestniczką OWE, a do obu olimpiad tematycznie związanych z szeroko pojmowaną ekonomią przygotowywała ją pani Katarzyna Garbacik - nauczycielka podstaw przedsiębiorczości.

Jako społeczność szkolna jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć Martyny i nie pozostaje nam nic innego, jak serdecznie pogratulować Jej podwójnego sukcesu!