start

administrator

Kamil Rusztyn
finalista
67. Olimpiady Chemicznej

opiekun merytoryczny:
pan Włodzimierz Kuśmierczuk

Z ogromną przyjemnością przekazujemy informację Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej w Warszawie, że Kamil Rusztyn  uzyskał tytuł finalisty w tegorocznej edycji Olimpiady Chemicznej. Kamil jest uczniem klasy III o profilu biologiczno-chemicznym naszego liceum. Tytuł finalisty uprawnia Kamila do zwolnienia z przestępowania do egzaminu maturalnego z chemii z jednoczesnym uzyskaniem 100% wyniku na świadectwie maturalnym z tego przedmiotu. Inną wymierną korzyścią wynikającego z uzyskanego sukcesu jest otrzymanie preferencyjnych warunków podczas rekrutacji na uczelnie wyższe na które będzie aplikował Kamil. Do zawodów olimpijskich Kamila przygotowywał pan Włodzimierz Kuśmierczuk.

W imieniu całej społeczności naszej szkoły dziękujemy za piękną postawę. Ponadto, składamy serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów Kamilowi i panu Włodzimierzowi. Dziękujemy!!!