start

administrator

Serdeczne podziękowania dla uczniów naszej szkoły, wychowawców, którzy włączyli sią w zbiórkę słodyczy dla dzieci ze świetlicy osiedlowej TPD. W piątek 17 grudnia prezenty zostały dostarczone i przyniosły dużą radość obdarowanym dzieciom. Tą akcją jak i wieloma innymi kieruje pani Jolanta Michalczyk, której serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów naszych szkół. Dziękujemy!!!