start

administrator

Szanowni Rodzice i Uczniowie, rozpoczął się proces składania wniosków o  przyznanie, na rok szkolny 2022/2023, stypendiów najzdolniejszym uczniom województwa lubelskiego.

O stypendium starać się mogą uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz  uczniowie wszystkich klas liceów ogólnokształcących.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 należy składać, w trybie zgodnym z zapisami regulaminu, od 1 do 16 września 2022 r.

Link do ogłoszenia o programie stypendialnym

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/

Link do dokumentacji programu stypendialnego

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63&p1=szczegoly&p2=1784807

W oparciu o wskazane dokumenty rodzice wraz z uczniami wypełniają wnioski.

W celu wyznaczenia opiekuna dydaktycznego (Nauczyciel wyznaczony przez dyrekcję szkół) oraz opieczętowania i podpisania wymaganych formularzy, uczniowie powinni zgłaszać się do z-cy dyrektora Szkół Społecznych – Agnieszki Jaczyńskiej do dnia 12 września.

Prosimy o dokładne czytanie regulaminu, instrukcji wypełniania wniosku oraz załącznika z wykazem konkursów punktowanych we wniosku o stypendium.