start

administrator

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci


Pana dr. Stanisława Nowakowskiego,

 

jednego ze współzałożycieli
Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego

oraz wicedyrektora naszych szkół w pierwszych latach ich działalności.
W ostatnich latach z ogromnym zainteresowaniem i sympatią
obserwował rozwój I Społecznej Szkoły Podstawowej
i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Unii Europejskiej w Zamościu

 

Pan Dyrektor był znany ze swojego
profesjonalizmu i zaangażowania w pracę pedagogiczną,
co sprzyjało rozwojowi naszych szkół
i wsparło początki szkolnictwa niepublicznego w Zamościu.
Zawsze z sympatią wspominany przez uczniów.

 

Dla nas nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
którzy mieli możliwość współpracy z nim,
był serdecznym kolegą
oraz wzorem nienagannej kultury osobistej
i odpowiedzialności w pracy nauczycielskiej

 

Z głębokim żalem żegnamy naszego Pana Dyrektora
łącząc się w bólu z Rodziną.
.

 

                    Dyrekcja, Pracownicy i Społeczność Uczniowska
                    I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
                    im. Unii Europejskiej w Zamościu
oraz
Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego