start

administrator

Uczniowie naszego liceum dokonali historycznego wyczynu w finale 50 Olimpiady Historycznej, który polega na uzyskaniu dwóch tytułów laureata i dwóch tytułów finalisty. Autorami tego ogromnego sukcesu są (od lewej):

  • Jakub Nizioł, klasa 3c o profilu humanistycznym - tytuł laureata,
  • Magdalena Malicka, klasa 4c o profilu humanistycznym - tytuł finalistki,
  • Jakub Knura, klasa 3c o profilu humanistycznym - tytuł laureata,
  • Adrian Kaczoruk, klasa 2c o profilu humanistycznym - tytuł finalisty.

Opiekunem merytorycznym wszystkich olimpijczyków była Pani Agnieszka Jaczyńska.

Warto wspomnieć, że poza wielkim splendorem z uzyskanego tytułu, uczniowie zostaną są zwolnieni z egzaminu maturalnego z historii. W praktyce to oznacza uzyskanie najwyższego wyniku a także wstęp na wiele prestiżowych kierunków studiów wyższych.

Składamy serdeczne gratulacje i podziękowania dla Magdy, Jakuba, Jakuba, Adriana oraz Pani Agnieszki Jaczyńskiej.