archiwum wpisów

administrator

NAUCZANIE PROGRAMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

PODSTAWA PROGRAMOWA, METODY DYDAKTYCZNE, PODRĘCZNIKI, WSPARCIE ONLINE

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Od września 2019 roku Zamojskie Towarzystwo Oświatowe koordynuje realizację prestiżowego programu Erasmus+ CodeInnova 'Nauczanie programowania w szkole podstawowej: podstawa programowa, metody dydaktyczne, podręczniki, wsparcie online’ poświęconego wdrożeniu innowacji w zakresie nauczania programowania w szkole podstawowej i stworzeniu podstawy programowej, bazy metod dydaktycznych, podręczników oraz wsparcia online przy współpracy z prestiżowymi instytucjami edukacyjnymi w Europie.

Partnerami w projekcie są Jyväskylän yliopisto, Jyvaskyla, Finlandia (Uniwerytet Jyvaskyla, jeden z największych i najlepszych w Finlandii), Školska knjiga d.d. , Zagrzeb, Chorwacja (jedno z największych wydawnictw w Chorwacji, od lat specjalizujące się w materiałach edukacyjnych), l. Osnovna škola Čakovec, Čakovec, Chorwacja (jedna z najlepszych szkół chorwackich wielokrotnie nagradzana za swój wkład w edukację z zakresu nowoczesnych technologii),  Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, Fornos de Algodres , Portugalia (szkoła ściśle współpracująca z Ministerstwem Edukacji oraz instytucjami naukowymi w zakresie innowacji edukacyjnych).  

Cele szczegółowe projektu to:

  • stworzenie w ciągu 2 lat realizacji projektu spójnej podstawy programowej nauczania programowania w szkole podstawowej,
  • opracowanie i przetestowanie 50 wzorcowych scenariuszy lekcji do nauczania programowania w szkole podstawowej,
  • opracowanie, przetestowanie i udostępnienie 2 podręczników do nauczania programowania: dla klas 1-3 i 4-8,
  • opracowanie, przetestowanie i udostępnienie projektu w sieci, platformy internetowej wspierającej nauczanie programowania w szkole podstawowej.

 

Rezultaty projektu

Erasmus+ CodeInnova „Nauczanie programowania w szkole podstawowej: podstawa programowa, metody dydaktyczne, podręczniki, wsparcie online” dostępne w 5 wersjach językowych na Platformie projektu:

 

https://www.skolskiportal.hr/projekt/erasmus-2/

 

Zapraszamy! 

 

Informacje dotyczące realizacji projektu są na bieżąco uaktualniane na informacyjnej stronie Erasmus+ CodeInnova  www.ci.unia.zam.pl

Kategoria: