czerwona

administrator

PRZYSTANKI (MZK)

 • Wyjazd – Dworzec PKS - 07.15
 • Rynek – Nowe Miasto
 • ul. Św. Piątka
 • ul. Lipska
 • Mokre/ CPN Płoskie
 • Płoskie - Błonie
 • ul. Łanowa – przy „Snopie"
 • ul. Szczebrzeska – rondo
 • ul. Śląska
 • Chyża
 • Obwodnica przy  Oczyszczalni Ścieków
 • Rozdzielnia Gazu - obwodnica
 • Szkoła

 

 • Wyjazd Szkoła14.35
 • Rozdzielnia Gazu - obwodnica
 • Obwodnica przy  Oczyszczalni Ścieków
 • Chyża
 • ul. Śląska
 • ul. Szczebrzeska – rondo
 • ul. Łanowa – przy „Snopie"
 • Płoskie - Błonie
 • Mokre/ CPN Płoskie
 • ul. Lipska
 • ul. Św. Piątka
 • Rynek – Nowe Miasto
 • Dworzec PKS
Kategoria: