czerwona

administrator

PRZYSTANKI (MZK)

 1. Wyjazd - dworzec PKS (7.20)
 2. Rynek - Nowe Miasto
 3. ul. Św. Piątka
 4. Skokówka - ul. Targowa
 5. Mokre - CPN Płoskie
 6. ul. Szczebrzeska - rondo
 7. ul. Śląska
 8. ul. Braterstwa Broni
 9. Chyża
 10. obwodnica - przy oczyszczalni ścieków
 11. obwodnica - rozdzielnia gazu
 12. Szkoła (7.55)
Kategoria: