archiwum wpisów

administrator

W świecie pełnym różnorodnych kultur i unikalnych doświadczeń znajdują się dwa kraje: Polska i Niemcy, położone w sercu Europy, znane ze swojej bogatej historii i tradycji. Jednak tylko dzięki osobistym doświadczeniom możemy odkryć ukryte skarby naszych narodów.

Jeszcze w drodze do Zamościa byliśmy naprawdę zaskoczeni długimi, prostymi ulicami i płaskim krajobrazem. Zaskoczyła nas również duża obecność policji i wojska. Zauważyliśmy wiele nowo powstających domów i innych budynków. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno ulice jak i budynki są znacznie mniejsze i czystsze niż w Niemczech.

Gdy przyszliśmy po raz pierwszy do szkoły trudno nam było się odnaleźć. Spodobała nam jednak się koncepcja otwartej na uczniów szkoły, gdzie istotna jest dobra komunikacja w relacjach.

Ponadto zadziwiła nas, także dość liczna ilość kościołów. Nie spodziewaliśmy się również, że w Polsce będą takie same sklepy jak w Niemczech (np. Rossmann, H&M czy Deichmann).

Byliśmy szczególnie zaskoczeni faktem, że wiele osób mówi zarówno po niemiecku jak i po angielsku. Zwróciliśmy uwagę na to, że osoby takie jak np. nauczyciele, były elegancko ubrane.

Zaskoczył nas fakt, że większość rodziców dowozi swoje dzieci do szkoły i w inne miejsca lub że szkoła posiada  własne autobusy, którymi przewożeni są uczniowie.

Niespodzianki w Niemczech

W Niemczech zaskoczyło nas wiele rzeczy. Jedną z nich był fakt, że można tam otrzymać zwrot pieniędzy za  recykling (puszek, butelek plastikowych itd.). Kolejnym aspektem było zróżnicowanie kulturowe tego kraju. Wysoko rozwinięta komunikacja miejska była miłą niespodzianką. Szkoła, w której gościliśmy, była bardzo duża i świetnie wyposażona. Szczególną uwagę przyciągnęło piękne stare miasto Schwäbisch Hall. Niewiele osób porusza się tu pieszo. Wynika to z dobrze rozwiniętej komunikacji, o której wcześniej wspomnieliśmy.

Nasze doświadczenia związane z Polską i Niemcami przekroczyły nasze oczekiwania i dostarczyły nam niezapomnianych wrażeń. Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość.

 

Surprising discoveries: A   Tale of Two Countries

Introduction

In a world full of diverse cultures and unique experiences, two countries Poland and Germany, located in the heart of Europe, have been known for their rich history, traditions. However, only through personal experiences we can uncover the hidden gems of our nations.

We were really surprised by the long, straight and on one hight laying level streets.

In addition, there is the presence of the police and the military. Particularly, we noticed the many unfinished buildings.

Overall, everything is much smaller and cleaner. What we didn’t like was the confusion (especially at school). In addition, the number of churches surprised us. Likewise, we did not expect that there would be the same shops in Poland (e.g. Rossmann, H&M and Deichmann). We were particularly intrigued by the fact that a lot of people could speak German, a little less if not as many as people can speak English. Also important people such as teachers were dressed seriously.

On the school day we were surprised that most of the parents drove their kids everywhere and that the school has private Buses that carry the students.

Surprises in Germany

In Germany, a lot of things surprised us. What surprised us most was that you can get money for the return of cans, plastic bottles, etc. Another aspect was the cultural diversity of the country. Highly developed public transport was a pleasant surprise. A lot of people use it daily, so there aren’t that many pedestrians. The school we stayed at was very large and interesting. The old town was very nice. A small number of people walk. This is due to the well-developed infrastructure that we have mentioned.

Conclusion

Our experiences in Poland and Germany have exceeded our expectations and provided us with unforgettable experiences. We are grateful for this opportunity.

 

Überraschende Entdeckungen Die Geschichte zweier Länder

Einleitung:

In einer Welt voller unterschiedlicher Kulturen und einmaliger Erfahrungen sind zwei Länder, Polen und Deutschland, im Herzen Europas gelegen, für ihre reiche Geschichte und Tradition bekannt. Doch nur durch persönliche Erfahrungen können wir verborgene Schätze unserer Nationen entdecken.

Uns hat es sehr überrascht, dass die Straßen lang, gerade und auf der gleichen Ebene sind. Dazu kommt die hohe Präsenz von Polizei und Militär in den Städten. Besonders sind uns die vielen unfertigen Häuser aufgefallen. Insgesamt ist alles viel kleiner und sauberer. Als wir das erste Mal in der Schule waren, fanden wir es schwierig, sich zu orientieren . Auf uns wirkt das Konzept der Schule sehr offen und kommunikativ. Zudem überraschte uns die Anzahl an Kirchen. Ebenso haben wir nicht damit gerechnet, dass es in Polen die gleichen Läden (z.B. Rossmann, H&M und Deichmann) gibt. Es war sehr überraschend, dass so viele Leute Deutsch können. Dazu waren Personen wie z.B Lehrer elegant angezogen.

Am Schultag war bemerkenswert, dass die meisten Schüler von ihren Eltern zur Schule hingebracht wurden und die Schule persönliche Busfahrer und Busse hat, die die Schüler befördern.

Überraschungen in Deutschland

In Deutschland hat uns vieles überrascht. Was uns am meisten überrascht hat, war, dass man in Deutschland Geld für die Rückgabe von Dosen, Plastikflaschen etc. bekommen kann. Ein weiterer Aspekt war die kulturelle Vielfalt des Landes. Der gut ausgebaute öffentliche Nahverkehr war eine angenehme Überraschung. Die Schule, in der wir wohnten, war sehr groß und interessant. Sehr schön war die Altstadt. Außerdem gehen nur eine  kleine Anzahl von Menschen zu Fuß. Das liegt an dem sehr gut entwickelten Nahverkehr, den wir erwähnt haben.

Schlussfolgerung

Unsere Erfahrungen mit Polen und Deutschland übertreffen unsere Erwartungen und haben uns unvergessliche Erlebnisse beschert. Wir sind dankbar für diese Gelegenheit.