Edukacja ustawiczna nauczycieli dyplomowanych

administrator

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej w Zamościu realizuje projekt „Edukacja ustawiczna nauczycieli dyplomowanych” w ramach programu Erasmus+. Partnerem projektu jest Agrupamento de Escolas de Mangualde oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centro de Formação EduFor.

W trakcie ostatniej, czerwcowo-lipcowej  wizyty nauczyciele mogli:

 • obserwować zajęcia w szkołach portugalskich,
 • dyskutować z nauczycielami i rodzicami,
 • poznać portugalską kulturę, kuchnię i tradycje.

Za najważniejsze i najciekawsze doświadczenia uznano:

 • poznanie sposobu pracy szkół i nauczycieli, zarówno w obszarze realizacji podstawy programowej jak i kształcenia ustawicznego,
 • poznanie specyfiki awansu zawodowego nauczycieli portugalskich, ich zasad pracy i wynagradzania,
 • pozyskanie wiedzy o portugalskiej historii, kulturze i współczesności.

Kilka ciekawostek o pracy w portugalskiej szkole:

 • pod względem technicznym portugalskie i polskie szkoły mają podobne wyposażenie jednakże betonowe czy asfaltowe boiska w Polsce nie mogłyby już być użytkowane,
 • system awansu zawodowego składa się z 10 stopni i jest bardzo scentralizowany oraz wymagający dla nauczycieli (egzamin państwowy, hospitacje, ocena, centralna lista i centralne zatrudnianie),
 • nauczyciel portugalski realizuje pensum w liczbie 25 godzin w tygodniu, przy wynagrodzeniu powyżej średniej krajowej,
 • nauczyciel w przechodzi na emeryturę w wieku  65 lat i 6 miesięcy; bez zróżnicowania pomiędzy kobietami i mężczyznami,
 • zawód nauczyciela cieszy się dużym prestiżem w społeczeństwie – narasta jednak luka pokoleniowa i w perspektywie pojawią się problemy z deficytem nauczycieli.

Program Erasmus+ po raz kolejny umożliwił rozwój zawodowy nauczycieli Społeczniaka i pozwolił na poznanie problemów środowiska w innym kraju. Warto realizować takie projekty.

 

dr Bogusław Klimczuk