Healthy European Youth

administrator

W dniach 23-27 października 2016r. I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu było gospodarzem międzynarodowego spotkania projektowego w ramach projektu Erasmus+ ‘Healthy European Youth’. Grupę gości stanowiło dwóch nauczycieli z każdego z ośmiu krajów partnerskich: Rumunii, Finlandii, Estonii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji i Słowacji. Głównym celem spotkania w ramach projektu promującego zdrowy styl życia było omówienie dotychczasowych działań, podsumowanie wspólnie opracowanych przedsięwzięć, a także ustalenie harmonogramu kolejnych zadań projektowych. Nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi poszczególnych etapów realizacji projektu oraz przedyskutowali strategię pokonywania trudności wynikających z różnorodności systemów nauczania w poszczególnych szkołach partnerskich.
Spotkanie było również doskonałą okazją dla uczniów I Społecznego Gimnazjum do rozmowy z nauczycielami z różnych krajów europejskich, do poznania specyfiki pracy w szkołach partnerskich oraz wymiany opinii dotyczących różnic i podobieństw poszczególnych systemów edukacyjnych. Uczniowie I Społecznego Gimnazjum gorąco powitali gości w auli GM, gdzie zaprezentowali swoje talenty w czasie krótkiej części artystycznej. Warto dodać, iż goście byli pod wielkim wrażeniem zaangażowania i umiejętności artystycznych oraz językowych uczniów naszej szkoły.

Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkały się ‘Żywe Szachy’ przygotowane przez uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej oraz I Społecznego Liceum, a wizyta w Zamojskim Centrum Wystawowym ‘Szachy Świata’ była niewątpliwie kolejną  dużą atrakcją dla naszych partnerów.

25 października 2016r. zagraniczni goście oraz przedstawiciele I Społecznego Gimnazjum zostali zaproszeni do zamojskiego Ratusza, gdzie spotkali się z Prezydentem Zamościa Andrzejem Wnukiem oraz panią Agnieszką Kowal, Dyrektor Wydziału Oświaty. Goście mieli okazję zapoznać się ze  specyfiką pracy w zakresie edukacji w naszym regionie oraz wymienić się poglądami i doświadczeniami w tym zakresie.
Grupa zagranicznych nauczycieli była pod wielkim wrażeniem architektury Zamościa, znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także urody jesiennego krajobrazu, jaki miała okazję podziwiać w trakcie krótkiego wyjazdu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Spotkanie podsumowały ustalenia dotyczące organizacji spotkań międzynarodowych przewidzianych na trzeci, ostatni już, rok realizacji projektu. W maju 2017 odbędzie się krótkoterminowa wymiana grup uczniów w miejscowości Levice na Słowacji. Każdą szkołę partnerską, w tym I Społeczne Gimnazjum, reprezentować będzie sześciu uczniów oraz dwóch nauczycieli.

 


Kategoria: