Mission Maths

administrator

W dniach 10–15 kwietnia 2016r. w Zamościu odbyło się międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus + Mission Maths!. Gościliśmy uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich, czyli z  Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch.

Przypomnijmy, że trzyletni projekt, który koordynuje I Społeczna Szkoła Podstawowa, dotyczy praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promuje zainteresowanie naukami ścisłymi. Uczniowie poszerzają umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości.

Kilkudniowy pobyt gości zagranicznych wypełniony był realizacją wielu zadań projektowych oraz dał uczestnikom możliwość poznania naszego pięknego miasta i regionu.

Już pierwszy dzień spotkania dał im możliwość zapoznania się ze sztuką i historią Polski w pigułce, a to za sprawą zwiedzania z przewodnikiem Muzeum Narodowego w Warszawie. Natomiast już poniedziałku, 11 kwietnia, zaczęła się  pełna wyzwań praca nad działaniami projektowymi, czyli gra planszowa „Solve It!”, przygotowana przez nauczycieli matematyki z naszej szkoły podstawowej oraz tworzenie  pierwszej części komiksu matematycznego „MathManiac” w grupach międzynarodowych. Podczas kolejnych dni pobytu uczniowie i nauczyciele mieli do wykonania szereg zadań  wymagających zarówno siły witalnej jak i kreatywności. Odbyła się Gra Miejska, Survival matematyczny na Roztoczu a także warsztaty na Farmie Iluzji. Natomiast ostatni dzień spotkania zdominowały praktyczne warsztaty matematyczne, podczas których uczestnicy odkryli jak bardzo matematyka przydaje się w ustalaniu diety, właściwych ćwiczeń a także… do budowania piramidy
z papieru!

Spotkanie było  udane, nie tylko pod względem merytorycznym, ale stało się także okazją do przybliżenia kultury i wyzbycia się dość stereotypowego postrzegania Polski. Dało szansę zawarcia nowych przyjaźni, które z pewnością ułatwią dalszą współpracę i realizację działań projektowych. Kolejne spotkanie uczniowskie zostało zaplanowane na kwiecień 2017 w Włoszech.

Kategoria: