Mission Maths

administrator

W ramach projektu Mission Maths!, wspieranego przez UE w ramach programu Erasmus+ i realizowanego przez I Społeczną Szkołę Podstawową wspólnie z partnerami z Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch, odbyło się drugie już międzynarodowe spotkanie projektowe. Tym razem w dniach 12-15 października 2016r. nauczyciele koordynujący i realizujący projekt spotkali się w IESO Sierra La Mesta w Santa Amalia w Hiszpanii.

Przypomnijmy, że trzyletni projekt, który koordynuje I Społeczna Szkoła Podstawowa, dotyczy praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promuje zainteresowanie naukami ścisłymi. Uczniowie poszerzają umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie zrealizowanych działań lokalnych i wirtualnych oraz ustalenie harmonogramu kolejnych zadań i przedsięwzięć. Nauczyciele wymieniali się uwagami na temat korzyści dla uczniów i ich opiekunów wynikających z wdrażanych działań oraz trudności (głównie językowych) pojawiających się w trakcie realizacji projektu. Szczegółowo omówiono też przebieg krótkoterminowej wymiany uczniów zaplanowanej na 02-07 kwietnia przyszłego roku w Istituto Comprensivo Rignano Incisa w Rignano sull'Arno we Włoszech. Naszą szkołę podstawową reprezentować będzie sześciu uczniów i dwóch nauczycieli.

 

 

Kategoria: