Mission Maths

administrator

Działania w ramach projektu ‘Mission Maths!’ to nie tylko praktyczne zajęcia dla uczniów. Projekt poświęcony praktycznemu zastosowaniu matematyki , obejmuje również współpracę pięciu partnerów, mającą na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania wiedzy matematycznej na wielu przedmiotach szkolnych. Na początku lipca 2016r. w szkole Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik (Schwäbisch Hall, Niemcy) odbyły się warsztaty dla nauczycieli mające na celu promowanie nowoczesnych metod nauczania  motywujących ucznia do działania (Inquiry-Based Method). W warsztatach uczestniczyło pięciu nauczycieli z każdej ze szkół partnerskich. Program spotkania obejmował szereg zajęć wspomaganych przez uczniów szkoły niemieckei, którzy w przyszłości również staną się nauczycielami. W czasie warsztatów ‘House of the Little Scientists’ uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu angażowania wszystkich zmysłów, wiedzy matematycznej oraz kreatywnego myślenia i sposobu w jaki te elementy można łączyć w celu efektywnego rozwiązywania problemów. Wizyta w centrum nauki i techniki ‘Experimenta ‘Science Center' w Heilbronn pokazała jak kreatywnie wzmacniana może być motywacja uczniów do nauki matematyki oraz rozbudzana ich ciekawość dotycząca zjawisk wokół nas, w których matematyka, fizyka, chemia są  istotnym elementem. Wizyta w wyjątkowym ośrodku "Klein Suelzer Werkstatt", dała uczestnikom przyjrzenia się w jaki sposób za pomocą zmysłów i praktycznych działań, młody człowiek otwiera się na świat, a konieczność samodzielnego planowania działań związanych np. z konstrukcją budynku, prostych urządzeń , pozwala rozwijać dotychczas nabytą widzę matematyczną, a jednocześnie zachęcić do dalszego rozwoju. Niezwykłym wsparciem dla uczestników spotkania były gry matematyczne przygotowane przez uczniów niemieckiej szkoły partnerskiej, które dostarczyły inspiracji do ciekawego planowania zajęć ukierunkowanych na kreatywne i innowacyjne rozwiązywanie problemów. Nauczyciele z Polski, Hiszpanii, Włoch i Grecji z dużym zainteresowaniem uczestniczyli również w zajęciach z edukacji eksperymentalnej, w której tajniki wprowadzili uczestników nauczyciele i edukatorzy niemieccy. Kolejne warsztaty w Niemczech z udziałem nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich planowane są na lipiec 2017 roku.

 

 

Kategoria: