start

Małgorzata Bochyńska

Dnia 15 stycznia 2017 r. odbędzie się zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na zakup sprzętu medycznego dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem i włączyć się czynnie w zbiórkę, wydrukuj ankietę wolontariusza, wypełnij i przynieś ze zdjęciem w formie elektronicznej do p. Małgorzaty Bochyńskiej.

Uwaga! Do ankiety należy dołączyć aktualne zdjęcie w formie elektronicznej. Fotografia wolontariusza nie może być mniejsza niż 800x600 pixeli i musi być w formacie jpg.

Ankiety zbierane są do 01 grudnia 2016r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ankiety błędnie wypełnione, brak zdjęcia oraz zdjęcie w niewłaściwym rozmiarze bądź formacie są podstawą do odrzucenia zgłoszenia.

Więcej informacji oraz regulamin wolontariusza na stronie Młodzieżowego Domu Kultury http://mdk.zam.pl/G-CMS/front/1/wosp/25_final_wielkiej_orkiestry_swiatecznej_pomocy