start

Bożena Wojciechowska

 

Uczniowie klasy 3CLO  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaprezentowali przed rodzicami swoje prace na temat wpływu czytania książek na rozwój dzieci i młodzieży. Prezentacja multimedialna zwierała  informacje między innymi o stanie czytelnictwa w Polsce i na świecie, o tym, że czytanie kształtuje charakter niezależnie  od wieku,  wzbogaca słownictwo, poprawia pamięć, redukuje stres i wprawia w lepszy nastrój oraz zwiększa zdolność empatii. Treści zaproponowane przez uczniów spotkały się z ogólnym zainteresowaniem rodziców oraz z pewnością przyczyniły się do uświadomienia istotności częstej lektury wśród ich pociech.

Prezentację multimedialną  przygotowały Weronika Roczkowska i Karolina Piskor. Natomiast ulotki propagujące czytanie: Estera Lutomska, Dagmara Wrona, Małgorzata Świst.

Prezentacja została przedstawiona przez Justynę Mękal i Karolinę Piskor w bibliotece szkolnej podczas zebrania rodziców, które odbyło się 10-tego listopada br. Ulotki rozdawały przy wejściu do szkoły Weronika Wiejak, Justyna Mękal i Karolina Piskor.

Karolina Piskor