start

Bożena Wojciechowska

 

18 listopada uczniowie klasy 2D naszego liceum zorganizowali grę pod tytułem ,,Książkobranie”. Wydarzenie to miało miejsce w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w którym bierze udział biblioteka szkolna. Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie klas drugich gimnazjum. Projekt realizowany był na terenie Koszar. Znajdowało się tam kilka punktów kontrolnych, między którymi krążyły poszczególne klasy. Zadaniem każdej drużyny było zebranie jak największej liczby punktów poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, odpowiadanie na pytania dotyczące lektur szkolnych oraz innych popularnych książek. Nad wydarzeniem czuwały Pani Agnieszka Cybulska i Pani Bożena Wojciechowska. Gra przebiegła pomyślnie i wszyscy zakończyli ją z uśmiechami na twarzach. Wyniki przedstawiają się następująco: zwyciężyła klasa 2A, drugie miejsce zajęła klasa 2B, a trzecie – klasa 2C. Po zakończeniu gry uczestnicy dostali drobne słodkie upominki oraz dyplomy.                                                                                                            Joanna Prus (kl. 2D)