start

Bożena Wojciechowska

  

W środę 7 grudnia, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, odbyły się warsztaty literackie z cyklu Książka z plecaka pt. „Wsiąść do pociągu…”, ale z Awangardą Krakowską. Zajęcia poprowadził pracownik Instytutu Filologii Polskiej KUL -  dr hab. Lech Giemza, słuchaczami byli uczniowie klasy 2C i 3C LO, a także członkowie redakcji Gazetki Szkolnej „u.p.S.!” (…). W toku pracy nad utworem Juliana Przybosia „Światła na stacji” dowiedzieliśmy się, że Awangarda Krakowska była grupą poetycką  tworzącą w okresie 20-lecia międzywojennego. Ponadto poznaliśmy główne motywy występujące w utworach awangardzistów krakowskich oraz dowiedzieliśmy się, iż bardzo ważną rolę w ich twórczości pełniły złożone przenośnie wymagające głębokiego wysiłku umysłowego przy ich odczytywaniu. (…). Wykład zakończył się brawami dla Pana wykładowcy, który w powszechnej opinii w prosty i jasny sposób przekazał nam podstawową wiedzę o Awangardzie Krakowskiej. Więcej o warsztatach w Gazetce Szkolnej „u.p.S.!”

Bartosz Klim kl. 2C LO