start

Bożena Wojciechowska

 

9 grudnia w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie, które poprowadził ks. dr Sławomir Korona, biblista i poliglota. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji prelegenta, który wyjaśnił znaczenie tytułu wykładu. Ksiądz doktor zwrócił uwagę na fakt, że Biblia jest zbiorem, czyli biblioteką ksiąg. W kolejnych etapach spotkania ksiądz opowiadał o historii powstawania Biblii i językach, w których zostały napisane księgi Pisma Świętego. Zwrócił uwagę również na języki Bliskiego Wschodu, które wpłynęły na rozwój języka hebrajskiego, a także na najstarsze tłumaczenia tekstu Nowego Testamentu.
Ciekawym elementem wykładu była możliwość bezpośredniego kontaktu z tekstem hebrajskim, aramejskim i greckim. Uczniowie mogli także zapoznać się z warsztatem pracy biblisty, czyli słownikami, komentarzami do niektórych ksiąg Pisma Świętego.

Organizacją spotkania zajęli się uczniowie klasy 2B LO, a uczestniczyli w nim uczniowie gimnazjum i liceum.

Paula Tetych kl. 2BLO