start

Bożena Wojciechowska

Biblioteka szkolna, w ramach współpracy z Książnicą Zamojską, w dniu 2 października 2018 r. zorganizowała wyjście uczniów klas ósmych  na przedstawienie w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Spektakl pt. „Laboratorium życia” poruszał problem zażywania dopalaczy i spożywania alkoholu - przedstawiał życie młodej dziewczyny, która nie potrafiła poradzić sobie z coraz głębszym uzależnieniem. Inscenizacja była interesującą lekcją profilaktyki, skłaniającą do  refleksji, do krytycznego myślenia i argumentowania.