start

Bożena Wojciechowska

Uczniowie z klas 0-2 szkoły podstawowej wzięli udział w spotkaniu z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel - autorką książek dla dzieci, scenariuszy i adaptacji scenicznych, doktorem literaturoznawstwa. Pisarka, obok najbardziej znanej serii książek poświęconej perypetiom Florki, ma na swoim koncie również mnóstwo innych, ciekawych pozycji, znajdujących się w zbiorach szkolnej biblioteki, m.in. , „Sznurkową historię”, „Gęboluda”, „Jelenia”, „Maleńkie królestwo królewny Aurelki”, „Królewnę”, „Kamienicę”. 
Piątkowe spotkanie, które odbyło się w Książnicy Zamojskiej 12 października 2018 r., przebiegało w miłej atmosferze. Autorka przeczytała zebranym fragment pamiętnika Florki. Postać ta stała się dla pisarki punktem wyjścia do rozważań na temat tego, czym jest pamiętnik, jaką rolę odgrywa w życiu dziecka oraz osoby dorosłej, a także jakie zalety płyną z jego prowadzenia. Następnie zachęciła obecnych do rozmowy o uczuciach, emocjach oraz sposobach radzenia sobie ze złością, gniewem, niezadowoleniem, strachem. Pani Jędrzejewska - Wróbel posiada nieprawdopodobną umiejętność ukazywania świata dziecięcych pytań, przeżyć oraz wyobrażeń.

Uczniowie byli ciekawi literackich poczynań Pani Roksany Jędrzejewskiej - Wróbel, zadawali pytania dotyczące tajników pracy pisarza, interesowali się okolicznościami powstania poszczególnych książek, a także tym skąd autorka czerpie pomysły na postacie, wydarzenia.
Wizyta autorki stała się dla małych miłośników Jej twórczości okazją do uzyskania autografu, dedykacji oraz pieczątki z wizerunkiem Florentyny.
Bajkopisarka jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Edukacja, nagrody „BESTSELLER-ka”, Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego i konkursu na Najlepszą Książkę Dziecięcą „Przecinek i kropka” 2009.