start

administrator

Mateusz Grajeta
Finalista
XVII Olimpiady Przedsiębiorczości

opiekun merytoryczny:
Pani Katarzyna Garbacik

Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy może w Katowicach? – Mateusz może wybierać. Indeks już ma! Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskał tytuł finalisty i właściwe finalistom uprawnienia. Dlatego z przyjemnością informujemy, że Mateusz Grajeta, uczeń klasy 3a I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego m. Unii Europejskiej w Zamościu, znalazł się w gronie finalistów XVII Olimpiady Przedsiębiorczości, której hasło przewodnie brzmiało: „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”. To wielki sukces licealisty, z uwagi na fakt, że OP to jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju, sprawdza nie tylko wiedzę merytoryczną zawodników, ale również umiejętności, postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze) oraz wyrażające je zachowania przedsiębiorcze. Opiekunem merytorycznym Mateusza jest pani Katarzyna Garbacik - nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w zamojskim Społeczniaku.

Mateusz – gratulujemy – Twój wkład pracy w zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności przyniósł ogromny sukces! Życzymy wielu podobnych!