start

administrator

Michał Albrecht
Finalista
XV Olimpiady - Losy żołnierza i oręża polskiego

opiekun merytoryczny:
Pani Agnieszka Jaczyńska

Z ogromną radością i dumą informujemy, że uczeń klasy II liceum Michał Albrecht zdobył tytuł finalisty w I części zawodów centralnych XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. W czerwcu odbędzie się II cześć zawodów, w której Michał ma szanse na zdobycie tytułu laureata. Warto wspomnieć, że tytuł finalisty pozwala Michałowi na zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii z wynikiem 100%.

Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy Pani Agnieszcze Jaczyńskiej za wszelką pomoc pomoc w przygotowanie Michała do olimpiady.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!