start

administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas VIII osiągnęli znakomite wyniki egzaminu ósmoklasisty. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z www.sioeo.ksdo.gov.pl, CKE, OKE Kraków - 03.07.2023 r.

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

wynik [%]

stanin 1-9

wynik [%]

stanin 1-9

wynik [%]

stanin 1-9

szkoła

77

 8

79

9

90

m. Zamość

66

5 54 5 71 6

województwo

67

5 53 5 64 5

Polska

66

5 53 5 66 6