start

administrator

Z przyjemnością informujemy o doskonałych wynikach egzaminów maturalnych 2023. Składamy serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej. 

Serdeczne gratulacje i podziękowania!!!

 

 

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z SIOEO, OKE Kraków i CKE - 07 lipca 2023r.

 

przedmiot

 

poziom

średni wynik [%] i staniny [S]

I SLO

S

 licea w Polsce

S

Zamość

j. polski

podstawowy

66

5  66 5 62

j. polski

rozszerzony

73

7  50 5 65

j. angielski

podstawowy

89

5  85 5 80

j. angielski

rozszerzony

75

5  69 5 65

matematyka

podstawowy

88

7  71 6 72

matematyka

rozszerzony

77

7  50 6 63

fizyka

rozszerzony

61

7 43  6 52

chemia

rozszerzony

68

6  47 5 53

biologia

rozszerzony

65

7  48 6 45

geografia

rozszerzony

68

7 53 6 47

historia

rozszerzony

86

9  45 6 57

WOS

rozszerzony

63

7 42  6 49 

hist. sztuki

rozszerzony

65

6  46 5 58 

j. niemiecki

podstawowy

90

6  69 4 56 

j. francuski

podstawowy

48

2 79 5  ---

informatyka

rozszerzony

94

9  45 6 35 

j. łaciński

rozszerzony

100

9  60  5  ---