start

administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas VIII osiągnęli znakomite wyniki egzaminu ósmoklasisty. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.

Bardzo ciekawą i miłą informacją z konferencji prezentującej wstępne wyniki egzaminu E8 jest zwrócenie uwagi na uczniów, którzy w bieżącym roku uzyskali najwyższe wyniki (tzn. średnia ze wszystkich egzaminów mieści się w zakresie od 90% do 100%). Na ponad 500 000 uczniów przystępujących do egzaminu w tegorocznej sesji najwyższe wyniki uzyskało 9192 uczniów (około 1,8% ósmoklasistów). W tej grupie znajdują się wyniki 16 naszych uczniów z 33 przystępujących do egzaminu. Gratulacje dla Gracjana, Julii, Barbary, Anny, Michała, Karola, Amelii, Mai, Bartłomieja, Michaliny, Kajetana, Marcela, Pawła, Aleksandry, Błażeja i Macieja.

Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z www.sioeo.ksdo.gov.pl, CKE, OKE Kraków - 01.07.2022r.

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język hiszpański

wynik [%]

stanin 1-9

wynik [%]

stanin 1-9

wynik [%]

stanin 1-9

wynik [%]

stanin 1-9

szkoła

 79

 9

 90

95 

 100

 9

Zamość

 ---

--- 

--- 

--- 

 ---

 ---

 ---

--- 

województwo

61 

6

 56

 5

 64

 91

Polska

60 

57 

 5

 67

81

--- 

 

administrator

Na podstawie zapisów regulaminu rekrutacji prosimy o zwrócenie uwagi na ważne terminy związane z rekrutacją do klas I liceum:

 • złożenie podania o przyjęcie do klasy pierwszej do 30 czerwca 2022r. /czwartek/
 • złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 30 czerwca 2022r. /czwartek/
 • złożenie zaświadczenia o wynikach egzaminu po ósmej klasie w oryginale do 12 lipca 2022r. godzina 12.00 /wtorek/,
 • ogłoszenie Listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas i listy rezerwowych 14 lipca 2022r. /czwartek/,
 • wpłata wpisowego w wysokości 1340 zł w ciągu 3 dni roboczych po wywieszeniu list. W przypadku braku wpływu wpisowego na konto szkoły Kandydat ulega skreśleniu z listy przyjętych i na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. Laureaci konkursów i olimpiad wymienieni w pkt 5 i 6 regulaminu zwolnieni są z wpłaty wpisowego w 100%, finaliści tych konkursów i olimpiad – odpowiednio w 50%.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolny 2022/2023

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy o doskonałych miejscach zajętych przez I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej w prestiżowym Rankingu Najlepszych Liceów w Polsce miesięcznika edukacyjnego Perspektywy.

W obszarze Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 nasze liceum uplasowało się na 66 miejscu w Polsce i na 4 miejscu województwie lubelskim i 1 miejscu na Zamojszczyźnie.

W zakresie rezultatów egzaminów maturalnych ujętych w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2022 zajęliśmy 56. miejsce w Polsce  i 2. miejsce na Lubelszczyźnie.

W tym miejscu składamy wyrazy wielkiego szacunku i podziękowania wszystkim nauczycielom naszej szkoły za wkład pracy i ogromne zaangażowanie dzięki, którym możemy się wspólnie cieszyć z tak wspaniałego wyniku. Dziękujemy.

Więcej informacji:
https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings

administrator

 

Otrzymaliśmy dzisiaj informację o podsumowaniu realizacji Ogólnopolskiego Projektu „Jedzie pociąg przez Kontynenty”, w którym wzięło udział 19 szkolnych i przedszkolnych placówek. Nasza podróż pociągiem przez kontynenty właśnie dobiegła końca. Przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych edukacyjnych chwil. Mamy nadzieję, że dostarczyła ona wielu twórczych wrażeń i rozbudziła zainteresowanie innymi kulturami i mieszkańcami odległych zakątków świata. Bardzo dziękujemy organizatorom za kolejną fantastyczną przygodę.

Jesteśmy bardzo dumni, że po raz drugi uczniowie klasy „0” z naszej szkoły otrzymali nagrodę za zrealizowanie wszystkich modułów oraz zadań projektowych.  

W każdym miesiącu pociąg zabierał nas na inny kontynent.  O tym krótko w naszej fotorelacji umieszczonej w zdjęciu wprowadzającym do wpisu.

administrator

We wtorek, 14. czerwca, w naszej szkole odbyła się uroczystość rozdania nagród w konkursie języka angielskiego The Big Challenge. W tegorocznej edycji udział wzięło 439 548 uczniów z  4873 szkół z całej Europy. W Polsce do konkursu przystąpiło 631 szkół, 31 z województwa lubelskiego. Nasi uczniowie osiągnęli wynik wyższy od średniego wyniku w kraju na wszystkich poziomach, w których startowali. Jesteśmy dumni z wyników wszystkich naszych uczniów i gratulujemy sukcesu zwycięzcom na poszczególnych poziomach:

Level 1 (klasy 4 i 5; w Polsce udział wzięło 7178 uczniów, 346 z województwa lubelskiego)

 1. Oliwier Kubina (najlepszy wynik w szkole i w regionie, w Polsce)
 2. Szymon Kitka ( 13. w regionie, 284. w kraju)
 3. Alicja Pioś (27. w regionie, 530. w kraju)

Level 3 (klasy 7;  4776 uczestników w całym kraju, 176 z województwa lubelskiego)

 1. Oleg Kopeć (najlepszy wynik w szkole i w regionie, 4. w Polsce)
 2. Jakub Mandziuk (11. w regionie, 257 w kraju)
 3. Zofia Joniec i Sylwia Gardiasz (16. w regionie, 439 w kraju)

Level 4 (klasy 8; 4872 uczestników w całym kraju, 177 z województwa lubelskiego)

 1. Filip Gradowski (najlepszy wynik w szkole, 2. w regionie, w Polsce)
 2. Maciej Zalewski (4. w regionie, 77. w Polsce)
 3. Paweł Nowak (6. w regionie, w 109. Polsce)
administrator

Sukcesem zakończył się udział uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej w Wojewódzkim Konkursie Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Zawsze niech będzie… . Na konkurs formy plastycznej wpłynęły 234 prace uczniów z kilkunastu szkół,  spośród których Komisja Konkursowa nagrodziła prace niżej wymienionych uczniów:

 • Karina Łoś, kl. II a - II miejsce,
 • Antoni Juszczak, kl. IV a – III miejsce ,
 • Aleksander Łuczka, kl. III a – wyróżnienie ,
 • Nicola Chróściewicz, kl. II a – wyróżnienie ,
 • Anna Nowak, kl. II b – wyróżnienie.

Uczniowie pracowali pod kierunkiem Małgorzaty Wiśniewskiej.

Serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych pięknych prac plastycznych, które zostaną docenione w wystawach konkursowych.

administrator

W sobotę 11 czerwca 2022r. odbyła się zorganizowana przez Szkołę Społeczną w Zamościu symultana szachowa z udziałem arcymistrza Petro Golubką. W symultanie wzięło udział 44 szachistów. Naszą Szkołę reprezentowali: Paweł Pilszczek, Pola Litwajtis, Stefan Popielec, Szymon Zubański, Dominik Wolski, Oliwia Wolska, Gracjan Cybulski, Wojciech Wojciechowski, Miłosz Wawrykiewicz, Maciej Pilszczek. Symultana szachowa rozpoczęła się o godz. 13.00 a zakończyła o godz. 16.00. W symultanie wziął także udział absolwent naszej szkoły Maciej Próchnicki. Pomysłodawcą i organizatorem był nauczyciel gry w szachy Andrzej Czochra, który sędziował pokaz gry jednoczesnej.

administrator

W tegorocznej edycji konkursu fizycznego "Rok przed maturą" organizowanego przez Instytut Fizyki UMCS brało udział 93 uczniów szkół średnich z  województwa lubelskiego i podkarpackiego. Uczeń naszej szkoły - Mieszko Mazurkiewicz z klasy IIIa został jednym z 8 laureatów tego konkursu. Serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów.

Bożena Wojciechowska

 

Uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej oficjalnie zostali czytelnikami biblioteki szkolnej. Tegoroczne wydarzenia miały miejsce 30 maja, 2 i 6 czerwca 2022 r. Zanim jednak to się stało, dzieci poznały tajniki korzystania ze zbiorów bibliotecznych, terminy związane z książką oraz jak należy postępować z książkami i zachowywać się w bibliotece. Głównym punktem spotkania było złożenie przyrzeczenia przez dzieci, które obiecały, że będą przyjaciółmi książek czerpiącymi z nich mądrość i wiedzę, będą o nie dbać i szanować. Następnie każdy uczeń został uroczyście pasowany wielką księgą na czytelnika. Życzmy im pasji czytelniczej!

Uroczyste pasowanie na czytelnika wpisuje się w realizowany przez bibliotekę szkolną Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesie ucznia klasy II liceum Jakuba Ukalskiego, który zdobył tytuł laureata zajmując III miejsce  w zawodach XVI Konkursu Matematycznego im. S. Chróścikowskiego. 

Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy Pani Marii Bubiłek za wszelką pomoc pomoc w przygotowaniu Jakuba do konkursu.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Z przyjemnością informujemy, że V edycji Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego laureatem został Grzegorz Dolanowski otrzymując 44 miejsce w Polsce, zaś finalistami zostali Kamil Cisek i Sebastian Miszczuk. Serdeczne gratulacje!!!

Bożena Wojciechowska

Z okazji XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w dniach 30 maja - 3 czerwca 2022 r. w bibliotece szkolnej odbywały się codziennie spotkania z literaturą pod hasłem ”Polscy autorzy dla klimatu”.

Za pośrednictwem czytających, tym razem Pań: Agnieszki Jaczyńskiej, Marty Krasowskiej, Justyny Małeckiej, Anny Dziwury i Bożeny Wojciechowskiej zaprezentowaliśmy dzieciom polską literaturę ostatnich lat, która opisuje fascynujący świat otaczającej nas i niestety zagrożonej naszymi działaniami przyrody, a także staraliśmy się nakłonić młodych czytelników do refleksji ekologicznej oraz działań na rzecz ochrony klimatu i planety. Dzieci brały udział w konkursach -  ilustrowały usłyszane historie, projektowały okładki do książek.

„Cała Polska czyta dzieciom” to kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności - 20 minut codziennie jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Spotkania czytelnicze wpisują się w realizowany przez bibliotekę szkolną Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

 

administrator
W poniedziałek 6 czerwca w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych. Uczeń naszej szkoły Michał Jacek znalazł się w zaszczytnym gronie Laureatów Wielokrotnych zdobywając tytuł laureata konkursu matematycznego i fizycznego. Michał odebrał nagrodę z rąk Pani kurator Teresy Misiuk. 
Gratulujemy zapału, pasji i wiedzy oraz życzymy dalszych sukcesów.
administrator
Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Lwiątko" uczeń klasy 8a Michał Jacek uzyskał zaszczytny tytuł laureata najwyższego szczebla hiperon, zajmując czwarte miejsce w Polsce. 
Tytuły taon uzyskali też uczniowie klasy 1A liceum Mikołaj Mazurkiewicz i Mateusz Podgórski.
Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.