start

administrator

Piątek, 21 czerwca 2024 r.

8.30 - klasy szkoły podstawowej:

uroczystość szkolna na terenie boiska szkolnego, spotkania z wychowawcami.

10.00 - Msza Święta w kościele św. Michała Archanioła w Zamościu

11.00 - klasy liceum ogólnokształcącego:

uroczystość szkolna na terenie boiska szkolnego, spotkania z wychowawcami.

 

administrator

1. Proces rekrutacji prowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana w drodze zarządzenia przez Dyrektora Szkoły.

2. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej liceum:

a. podanie o przyjęcie do szkoły,

b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w oryginale,

c. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w oryginale,

3. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej liceum:

a. podanie o przyjęcie do szkoły (należy złożyć do 21.06.2024 r.),

b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w oryginale (należy złożyć do 05.07.2024 r.),

c. zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie w oryginale (należy złożyć do 05.07.2024 r.).

Czytaj więcej: Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii...
administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesach odniesionych przez naszych uczniów w finałach XVII Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH". Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym uczniom oraz ich opiekunom:  Marii Bubiłek, Andrzejowi Mazurkiewiczowi, Małgorzacie Dudzik, Dorocie Sowińskiej i Dorocie Wituch. Dziękujemy!!!

 • Ukalski Jakub, laureat II stopnia w konkursie matematycznym
 • Ukalski Jakub, laureat III stopnia w konkursie fizycznym
 • Dąbrowski Damian, laureat III stopnia w konkursie matematycznym
 • Turzyniecka Julia, laureatka III stopnia w konkursie matematycznym
 • Gąska Kacper, finalista w konkursie fizycznym
 • Koszel Katarzyna, finalistka w konkursie fizycznym
 • Podgórski Mateusz, finalista w konkursie fizycznym
 • Zieliński Tomasz, finalista w konkursie fizycznym
 • Turzyniecka Julia, finalistka w konkursie chemicznym
 • Gozdek Kacper, finalista w konkursie geografii z elementami geologii

 

administrator

Serdeczne gratulacje dla uczniów i ich nauczycieli za wyśmienite rezultaty w XVIII Konkursie Matematycznym im. Samuela Chróścikowskiego.

KATEGORIA I - klasy I i II szkoły ponadpodstawowej

 • Flak Gabriel, miejsce 5
 • Czapla Mikołaj, miejsce 6
 • Pokorzyński Kacper, miejsce 7
 • Raczkiewicz Maciej, miejsce 8
 • Żuk Aleksander, miejsce 8
 • Kościk Szymon, miejsce 11

 

KATEGORIA II - klasy III, IV i V szkoły ponadpodstawowej

 • Ukalski Jakub. miejsce 5
 • Dąbrowski Damian. miejsce 6
 • Derewiecki Adam. miejsce 12
 • Gąska Kacper. miejsce 12
 • Joniec Maksymilian. miejsce 13
 • Burek Maciej, miejsce 18
 • Podgórski Mateusz, miejsce 23
administrator

 

 

Jakub Knura
laureat
50 Olimpiady Historycznej

 

 

opiekun
Pani Agnieszka Jaczyńska

 

Jakub Nizioł
laureat
50 Olimpiady Historycznej

 

 

opiekun
Pani Agnieszka Jaczyńska

 

Magdalena Malicka
finalistka
50 Olimpiady Historycznej

 

 

opiekun
Pani Agnieszka Jaczyńska

 

Adrian Kaczoruk
finalista
50 Olimpiady Historycznej

 

 

opiekun
Pani Agnieszka Jaczyńska

administrator

Uczniowie naszego liceum dokonali historycznego wyczynu w finale 50 Olimpiady Historycznej, który polega na uzyskaniu dwóch tytułów laureata i dwóch tytułów finalisty. Autorami tego ogromnego sukcesu są (od lewej):

 • Jakub Nizioł, klasa 3c o profilu humanistycznym - tytuł laureata,
 • Magdalena Malicka, klasa 4c o profilu humanistycznym - tytuł finalistki,
 • Jakub Knura, klasa 3c o profilu humanistycznym - tytuł laureata,
 • Adrian Kaczoruk, klasa 2c o profilu humanistycznym - tytuł finalisty.

Opiekunem merytorycznym wszystkich olimpijczyków była Pani Agnieszka Jaczyńska.

Warto wspomnieć, że poza wielkim splendorem z uzyskanego tytułu, uczniowie zostaną są zwolnieni z egzaminu maturalnego z historii. W praktyce to oznacza uzyskanie najwyższego wyniku a także wstęp na wiele prestiżowych kierunków studiów wyższych.

Składamy serdeczne gratulacje i podziękowania dla Magdy, Jakuba, Jakuba, Adriana oraz Pani Agnieszki Jaczyńskiej.

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy o wybitnym sukcesie Tymona Wójtowicza (klasa II o profilu biologiczno-chemicznym) oraz Weroniki Zalewskiej (klasa III o profilu biologiczno-chemicznym). Tymon Wójtowicz został laureatem 70 Olimpiady Chemicznej (jedynym z Lubelszczyzny!!!) a Weronika Zalewska finalistką tej olimpiady.  Składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów uczniom oraz Panu Włodzimierzowi Kuśmierczukowi, którzy przygotował ich do udziału w olimpiadzie. Dziękujemy!!!

Tymon Wójtowicz
laureat
70 Olimpiady Chemicznej 

opiekun
Pan Włodzimierz Kuśmierczuk

Weronika Zalewska
finalistka
70 Olimpiady Chemicznej 

opiekun
Pan Włodzimierz Kuśmierczuk

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy o doskonałych wynikach naszych uczniów w finałach w konkursów Lubelskiego Kuratora Oświaty 2023/2024. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów uczniom i ich nauczycielom, którzy przygotowali ich do udziału w konkursie. Dziękujemy!!!

 

Milena Rzepa
laureatka
konkursu z języka niemieckiego


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
Pani Agnieszka Cybulska

 

Jakub Czochrowski
laureat
konkursu z chemii


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
Pani Dorota Sowińska

 

Jan Kuniszyk
laureat
konkursu z matematyki


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
Pani Anna Janik

Krzysztof Tułecki
laureat
konkursu z matematyki


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
Pani Anna Janik

 

Maria Brogowska
finalistka
konkursu z biologii


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
Pani Jolanta Michalczyk

 

Jakub Czochrowski
finalista
konkursu z matematyki


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
Pani Elżbieta Kędrak

 

Miłosz Blicharski
finalista
konkursu z matematyki


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
Pani Elżbieta Kędrak

 

Adrian Kozłowski
finalista
konkursu z historii


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
Pani Małgorzata Dudek

administrator


Z przyjemnością informujemy, że uczeń Maciej Kolasiński z klasy 3A (profil matematyczno-fizyczny), uzyskał zaszczytny tytuł finalisty LXXV Olimpiady Matematycznej. Wiemy, że dla Macieja to wielka satysfakcja i piękne podsumowanie długotrwałej pracy w którym pomagała i dopingowała Pani Maria Bubiłek.
Warto wspomnieć, że tegoroczny sukces przełoży się za rok u Macieja zwolnieniem z egzaminów maturalnych z matematyki z maksymalnym wynikiem 100% oraz umożliwi wstęp poza rekrutacją na wiele kierunków studiów wyższych.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy osiągnięcia Maciejowi oraz Pani Marii Bubiłek.

administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Dominika Gałan, uczennica klasy 2d została finalistką LIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. To ogromny sukces, który można skutkuje zwolnieniem z egzaminów maturalnych języka polskiego na każdym poziomie ze 100% wynikiem na świadectwie maturalnym oraz wstępem poza rekrutacją na wiele kierunków studiów wyższych.

Warto wspomnieć, że ciągu ostatnich dwóch lat jest to drugi finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego ze Społeczniaka przygotowany przez Pana Łukasza Trojanowskiego.

Serdeczne podziękowania i gratulacje dla Dominiki i Pana Łukasza!!!

administrator

23 i 24 marca 2024 r., odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności, zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu.

Przedsięwzięcie wspierało 73 wolontariuszy z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie i poświęcony czas. Olbrzymie serca wielu Darczyńców sprawiły, że w trakcie trwania akcji udało się zebrać 1229 kg żywności.

Bardzo DZIĘKUJEMY

Andrzej Łokaj

Z przyjemnością informujemy, że Katarzyna Koszel (klasa 4a) została laureatką XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną.
Tytuły finalistów tego konkursu uzyskali: Jakub Ukalski (klasa 4a) oraz Julia Turzyniecka (klasa 4d).

Opiekunem Katarzyny Koszel i Jakuba Ukalskiego jest Pani Maria Bubiłek, Pan Andrzej Fic jest opiekunem Julii Turzynieckiej.

Serdeczne gratulacje. Dziękujemy!!!

administrator

 

Święta kojarzą nam się z ciepłem rodzinnym, spotkaniami, radością i gwarem. Niestety niektórzy spędzą je w szpitalnym łóżku. Właśnie z myślą o takich osobach zrodził się ciekawy pomysł. Dziś 19 marca mali i duzi, zerowiaki i licealiści z 2B wspólnie pracowali nad przygotowaniem przepięknych kartek świątecznych z życzeniami dla pacjentów oddziału paliatywnego „starego szpitala”. Przygotowania wciągnęły obie klasy na całego. Był to doskonały sposób na wspólne spędzenie przedświątecznego czasu, a także możliwość wykorzystania swojej wyobraźni i kreatywności. Z pewnością ich piękne i kolorowe kartki poprawią nastrój odbiorcom.

administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczennica Magda Malicka z klasy IV o profilu humanistycznym naszego liceum została laureatką XLII Olimpiady Języka Łacińskiego. W zawodach finałowych, które odbywały się w dniach 13-15 marca zajęła 7 miejsce w Polsce!!!

Składamy serdeczne gratulacje i podziękowania dla Magdy i Pani Mirosławy Podhajny, która była opiekunem laureatki. Dziękujemy!!!

administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczniowie naszego liceum uzyskali doskonałe lokaty w finale Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej.

Tymon Wójtowicz (klasa IId, profil biologiczno-chemiczny) - II miejsce

Jakub Ukalski  (klasa IVa, profil matematyczno-fizyczny) - III miejsce

Składamy serdeczne gratulacje i podziękowania dla Tymona i Jakuba oraz ich opiekuna Pana Andrzeja Mazurkiewicza.