start

administrator

Damian Dąbrowski
Finalista
71. Olimpiady Fizycznej

opiekun merytoryczny:
Pan Andrzej Mazurkiewicz

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczeń klasy II liceum Damian Dąbrowski zdobył tytuł finalisty zawodów centralnych 71. Olimpiady Fizycznej. 

Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy Panu Andrzejowi Mazurkiewiczowi za wszelką pomoc pomoc w przygotowanie Damiana do olimpiady.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Mateusz Grajeta
Finalista
XVII Olimpiady Przedsiębiorczości

opiekun merytoryczny:
Pani Katarzyna Garbacik

Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy może w Katowicach? – Mateusz może wybierać. Indeks już ma! Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskał tytuł finalisty i właściwe finalistom uprawnienia. Dlatego z przyjemnością informujemy, że Mateusz Grajeta, uczeń klasy 3a I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego m. Unii Europejskiej w Zamościu, znalazł się w gronie finalistów XVII Olimpiady Przedsiębiorczości, której hasło przewodnie brzmiało: „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”. To wielki sukces licealisty, z uwagi na fakt, że OP to jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju, sprawdza nie tylko wiedzę merytoryczną zawodników, ale również umiejętności, postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze) oraz wyrażające je zachowania przedsiębiorcze. Opiekunem merytorycznym Mateusza jest pani Katarzyna Garbacik - nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w zamojskim Społeczniaku.

Mateusz – gratulujemy – Twój wkład pracy w zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności przyniósł ogromny sukces! Życzymy wielu podobnych!

administrator

Michał Albrecht
Finalista
XV Olimpiady - Losy żołnierza i oręża polskiego

opiekun merytoryczny:
Pani Agnieszka Jaczyńska

Z ogromną radością i dumą informujemy, że uczeń klasy II liceum Michał Albrecht zdobył tytuł finalisty w I części zawodów centralnych XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. W czerwcu odbędzie się II cześć zawodów, w której Michał ma szanse na zdobycie tytułu laureata. Warto wspomnieć, że tytuł finalisty pozwala Michałowi na zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii z wynikiem 100%.

Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy Pani Agnieszcze Jaczyńskiej za wszelką pomoc pomoc w przygotowanie Michała do olimpiady.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

11 kwietnia w budynku Instytutu Techniczno-Informatycznego Akademii Zamojskiej odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu Informatycznego i Konkursu Matematycznego, zorganizowanych przez Uczelnię.

Jednym z nich był Konkurs Matematyczny, który odbył się w dwóch etapach. W pierwszym etapie wzięło udział 145 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Biłgoraja, Hrubieszowa, Krasnegostawu, Tomaszowa Lubelskiego, Zwierzyńca i Zamościa. W etapie finałowym wzięło udział 34. uczniów. Oba etapy konkursu odbyły się w formule online. Konkurs ten odbył się pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W zmaganiach konkursowych z matematyką, najlepiej poradziła sobie Justyna Romanowska z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu. Kolejne dwa miejsca na podium zajęli jej koledzy ze szkoły: Adam Lasota - II miejsce i Mikołaj Kraczek - III miejsce.

Poniżej prezentujemy "dziesiątkę" laureatów Konkursu Matematycznego 2022:

 1. Justyna Romanowska (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
 2. Adam Lasota (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
 3. Mikołaj Kraczek (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
 4. Błażej Bury (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
 5. Dominik Kuźniarz (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
 6. Klaudiusz Koza (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
 7. Patryk Holubowicz (III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Zamościu)
 8. Grzegorz Dolanowski (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
 9. Piotr Łaba (I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju)
 10. Kamil Cisek (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu).

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich laureatów konkursu oraz ich opiekuna Pani Marii Bubiłek.

administrator

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu osiągnięcia naszych uczniów w zawodach finałowych Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku 2022.

Serdeczne gratulacje i podziękowania za włożony trud i piękne reprezentowanie I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu. Dziękujemy!!!

 

MICHAŁ JACEK


LAUREAT KONKURSU MATEMATYCZNEGO
opiekun merytoryczny:
PANI ELŻBIETA KĘDRAK   

LAUREAT KONKURSU FIZYCZNEGO
opiekun merytoryczny:
PANI MAŁGORZATA DUDZIK  

FINALISTA KONKURSU CHEMICZNEGO 
opiekun merytoryczny:
PAN WŁODZIMIERZ KUŚMIERCZUK

 

JULIA GAŁUSZKA

LAUREAT KONKURSU JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

opiekun merytoryczny:
PANI MAGDALENA HALINOWSKA

 

MACIEJ ZALEWSKI

FINALISTA KONKURSU HISTORYCZNEGO

opiekun merytoryczny:
PANI MARTA WIŚNIEWSKA

 

FILIP GRADOWSKI

FINALISTA KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

opiekun merytoryczny:
PANI BOGUSŁAWA DENYS

 

AMELIA KONDRACKA

FINALISTA KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

opiekun merytoryczny:
PANI BOGUSŁAWA DENYS

 

OLEG KOPEĆ

FINALISTA KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

opiekun merytoryczny:
PANI BOGUSŁAWA DENYS

 

MIKOŁAJ KOSICKI-LESZCZYŃSKI

FINALISTA KONKURSU HISTORYCZNEGO

opiekun merytoryczny:
PANI MARTA WIŚNIEWSKA

 

GRACJAN CYBULSKI

FINALISTA KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

opiekun merytoryczny:
PANI ELŻBIETA KĘDRAK

 

MILENA KAWKA

FINALISTA KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

opiekun merytoryczny:
PANI ELŻBIETA KĘDRAK

 

MIKOŁAJ CZAPLA

FINALISTA KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

opiekun merytoryczny:
PANI ELŻBIETA KĘDRAK

 

administrator

Grzegorz Dolanowski
Finalista
LXXIII Olimpiady Matematycznej

opiekun merytoryczny:
Pani Maria Bubiłek

Z ogromną radością i dumą informujemy, że Grzegorz Dolanowski tegoroczny maturzysta zdobył tytuł finalisty w zawodach centralnych LXXIII Olimpiady Matematycznej

Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy Pani Marii Bubiłek za wszelką pomoc pomoc w przygotowanie Grzegorza do olimpiady.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Michał Jacek
Finalista
LXXIII Olimpiady Matematycznej

opiekun merytoryczny:
Pani Maria Bubiłek

Z ogromną radością i dumą informujemy, że uczeń klasy VIII Michał Jacek zdobył tytuł finalisty w zawodach centralnych LXXIII Olimpiady Matematycznej

Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy Pani Marii Bubiłek za wszelką pomoc pomoc w przygotowanie Michała do olimpiady.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Michał Jacek
Laureat
XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów

opiekunowie merytoryczni:
pani Maria Bubiłek
pani Elżbieta Kędrak

Z ogromną radością i dumą informujemy o wybitnym sukcesie ucznia klasy VIII Michała Jacka,  który zdobył tytuł laureata w zawodach finałowych XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów. Należy wspomnieć, że Michał został Zwycięzcą Olimpiady Matematycznej Juniorów zdobywając po 100% punktów na każdym etapie zmagań olimpijskich. W historii 17 olimpiad taki wynik osiągnęło wcześniej 6 zawodników. Michał został powołany do Reprezentacji Polski Juniorów.

Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy Paniom Elżbiecie Kędrak (szkoła podstawowa) i Marii Bubiłek (liceum ogólnokształcące), które pomagały Michałowi w przygotowaniach do Olimpiady.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy za rozsławianie naszej szkoły oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Mateusz Bogiel
Finalista
XL Olimpiady Języka Łacińskiego

opiekun merytoryczny:
Pani Mirosława Podhajny

Z ogromną radością i dumą informujemy, że Matusz Bogiel z klasy III liceum zdobył tytuł finalisty w zawodach centralnych XL Olimpiady Języka Łacińskiego

Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy Pani Mirosławie Podhajny za wszelką pomoc pomoc w przygotowanie Matusza do olimpiady.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy o doskonałych miejscach zajętych przez I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej w prestiżowym Rankingu Najlepszych Liceów w Polsce miesięcznika edukacyjnego Perspektywy.

W obszarze Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 nasze liceum uplasowało się na 66 miejscu w Polsce i na 4 miejscu województwie lubelskim i 1 miejscu na Zamojszczyźnie.

W zakresie rezultatów egzaminów maturalnych ujętych w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2022 zajęliśmy 56. miejsce w Polsce  i 2. miejsce na Lubelszczyźnie.

W tym miejscu składamy wyrazy wielkiego szacunku i podziękowania wszystkim nauczycielom naszej szkoły za wkład pracy i ogromne zaangażowanie dzięki, którym możemy się wspólnie cieszyć z tak wspaniałego wyniku. Dziękujemy.

Więcej informacji:
https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings

administrator

Serdeczne podziękowania dla uczniów naszej szkoły, wychowawców, którzy włączyli sią w zbiórkę słodyczy dla dzieci ze świetlicy osiedlowej TPD. W piątek 17 grudnia prezenty zostały dostarczone i przyniosły dużą radość obdarowanym dzieciom. Tą akcją jak i wieloma innymi kieruje pani Jolanta Michalczyk, której serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów naszych szkół. Dziękujemy!!!

administrator

Mistrzowie i wicemistrzowie Szkoły Społecznej w Zamościu w Indywidualnych Szachowych Mistrzostwach Miasta Zamość 2021. 
W piątek uczniowie naszej Szkoły okazali się bezkonkurencyjni w grze w szachy w swoich kategoriach wiekowych:
 • Pola Litwajtis I miejsce kategoria klasy I-III SP dziewczęta,
 • Milena Kawka I miejsce kategoria klasy VII-VIII SP dziewczęta,
 • Gracjan Cybulski I miejsce kategoria klasy VII-VIII SP chłopcy,
 • Adam Pogudz II miejsce kategoria klasy IV-VI SP chłopcy,
 • Adrian Michalski II miejsce kategoria szkoły ponadpodstawowe,
 • Miłosz Wawrykiewicz III miejsce kategoria klasy VII-VIII SP chłopcy.

Serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów dla Mistrzów oraz ich opiekuna pana Andrzeja Czochry

administrator

W ramach projektu „Emocje” najmłodsi uczniowie z klasy „0”, dzieląc się dobrem zaprojektowali kreatywne, świąteczne karteczki i z mnóstwem ciepłych iskierek przesłali je projektowym partnerom – przedszkolakom z warszawskiego Przedszkola nr 301 „Zaczarowany Świat”.

Kartkami zostaną obdarowani również weterani II wojny światowej w ramach szóstej edycji ogólnopolskiej akcji „Serce za odwagę”, w której również wzięliśmy udział.