start

administrator

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszej nieocenionej


Pani Profesor Ewy Sulewskiej,


wspaniałej nauczycielki historii i wychowawczyni
kolejnych roczników uczennic i uczniów
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu.

Pani Profesor była nauczycielką o otwartym umyśle,
inspirującą uczniów swoją wielką pasją do historii.
Kochała książki i górskie wędrówki.
Jej wiedza i doświadczenie pozwoliły wielu uczniom
sięgać po najwyższe laury w Olimpiadzie Historycznej.

Była dla nas wszystkich przykładem odpowiedzialności i sumienności
w pracy nauczycielskiej.

Z głębokim żalem żegnamy naszą Panią Profesor łącząc się w bólu z Rodziną.

 

                    Dyrekcja, Pracownicy i Społeczność Uczniowska
                    I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
                    im. Unii Europejskiej w Zamościu
oraz
Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego

 

Msza żałobna zostanie odprawiona w Katedrze Zamojskiej w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 13.00,
po czym odbędą się uroczystości pogrzebowe
na cmentarzu Parafialnym w Zamościu przy ul. Peowiaków.

 

 

 

administrator

Michał Jacek
Laureat I stopnia
(I MIEJSCE W POLSCE)

Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Lwiątko"

 

opiekun merytoryczny:
pani Małgorzata Dudzik

Z ogromną przyjemnością informujemy o kolejnym w tym roku sukcesie ucznia klasy VII Michała Jacka,  który zdobył tytuł Laureata I stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Lwiątko". W przygotowaniach do zawodów pomagała Michałowi pani Małgorzata Dudzik. W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Serdecznie gratulujemy Milenie Kawka II miejsca w turnieju młodych talentów do lat 14 "Szach Królowi" Lublin 2021.

administrator

Hubert Bednarz
finalista
34. Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

opiekun merytoryczny:
pani Katarzyna Garbacik

Z wielką przyjemnością informujemy, że Hubert Bednarz, tegoroczny maturzysta, uzyskał tytuł finalisty XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i tym samym uplasował się w elitarnym gronie olimpijczyków, którym niestraszne i nieobce są prawa rządzące gospodarką. Zadania finałowe Hubert rozwiązywał w siedzibie Komitetu Okręgowego w Lublinie - z uwagi na pandemię COVID-19 uczestnicy nie spotkali się wspólnie w podwarszawskiej Jachrance. Jak inni zawodnicy musiał napisać wypowiedź pisemną związaną z tematem przewodnim Olimpiady, rozwiązać zadanie obliczeniowe z podstaw ekonomii oraz wskazać prawidłowe odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru. Poradził sobie znakomicie! Jesteśmy dumni, tym bardziej, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół średnich. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”, a co za tym idzie uczestnicy zawodów musieli dysponować nie tylko wiedzą podręcznikową, ale również śledzić bieżące zmiany w gospodarce. Opiekunem merytorycznym finalisty była pani Katarzyna Garbacik - nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w zamojskim Społeczniaku.

Hubercie – gratulujemy – Twój wkład pracy w zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności przyniósł ogromny sukces! Życzymy wielu podobnych!

administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesach odniesionych przez naszych uczniów w finałach XIV Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" 2021. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym uczniom oraz ich opiekunom. Dziękujemy!!!

Eliza Muca

klasa II

laureat II stopnia

z zakresu geografii z elementami geologii

opiekun: Pani Dorota Wituch

Jakub Rudnik

klasa III

laureat II stopnia

z zakresu fizyki

opiekun: Pan Andrzej Mazurkiewicz

 

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

Kamil Cisek

klasa II

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

 

finalista

z zakresu fizyki

opiekun: Pan Andrzej Mazurkiewicz

Grzegorz Dolanowski

klasa II

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

Emil Łasocha

klasa III

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

Mateusz Tkaczyk

klasa III

laureat III stopnia

z zakresu fizyki

opiekun: Pan Andrzej Mazurkiewicz

 

laureat III stopnia

z zakresu matematyki

opiekun: Pani Maria Bubiłek

Oskar Chmurzyński

klasa III

finalista

z zakresu fizyki

opiekun: Pan Andrzej Mazurkiewicz

administrator

19 kwietnia przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przypnijmy papierowy żonkil, ustawmy w oknach wazony z żonkilami – znak tego, że łączy nas pamięć o powstaniu, jego bohaterkach oraz bohaterach. Te wiosenne kwiaty stały się symbolem ponieważ  Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, co roku składał w miejscach pamięci związanych z zagładą Żydów bukiet żonkili, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica wybuchu powstania.

W takim dniu chcemy także poinformować o europejskim projekcie historycznym, w którym przez rok uczestniczyła klasa humanistyczna -  IIc naszego trzyletniego liceum. Projekt Convoi 77 przypomina losy Żydów  deportowanych z obozu w Drancy we Francji do Auschwitz. Ich  korzenie rodzinne pochodziły z  wielu państw Europy, w tym Polski. Zachowały się listy transportowe z podstawowymi danymi deportowanych, w tym miejscem ich urodzenia. Stąd autorzy projektu zwrócili się do uczniów szkół średnich, mieszkających w kraju pochodzenia osób deportowanych, aby w swoich miejscowościach poszukali wszelkich możliwych informacji i w ten sposób odtworzyli ich życie przed Zagładą. Pod tym linkiem znajdziecie efekt pracy naszej grupy: https://convoi77.org/pl/deporte_bio/szwindler-moise/

Wszyscy uczestnicy projektu zostali nagrodzeni certyfikatami i nagrodami książkowymi. Wzięliśmy również udział w podsumowaniu projektu on-line.

administrator

Michał Jacek
Laureat I stopnia
XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów

opiekunowie merytoryczni:
pani Maria Bubiłek
pani Elżbieta Kędrak

Z ogromną radością i dumą informujemy o wybitnym sukcesie ucznia klasy VII Michała Jacka,  który zdobył tytuł Laureata I stopnia w zawodach finałowych XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów. Należy wspomnieć, że sukces Michała jest wynikiem wielkich uzdolnień z różnych dziedzin nauk ścisłych, olbrzymiego wkładu pracy własnej wspieranej wiedzą i pomocą nauczycielek matematyki: pani Elżbiety Kędrak (szkoła podstawowa), pani Marii Bubiłek (liceum ogólnokształcące) oraz ucznia klasy maturalnej Emila Łasochy, który w  ubiegłym roku został finalistą LXXI Olimpiady Matematycznej.

W imieniu całej społeczności naszych szkół dziękujemy za rozsławianie naszej szkoły oraz składamy serdeczne gratulacje z życzeniami kolejnych sukcesów. Dziękujemy!!!

administrator

Kamil Rusztyn
finalista
67. Olimpiady Chemicznej

opiekun merytoryczny:
pan Włodzimierz Kuśmierczuk

Z ogromną przyjemnością przekazujemy informację Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej w Warszawie, że Kamil Rusztyn  uzyskał tytuł finalisty w tegorocznej edycji Olimpiady Chemicznej. Kamil jest uczniem klasy III o profilu biologiczno-chemicznym naszego liceum. Tytuł finalisty uprawnia Kamila do zwolnienia z przestępowania do egzaminu maturalnego z chemii z jednoczesnym uzyskaniem 100% wyniku na świadectwie maturalnym z tego przedmiotu. Inną wymierną korzyścią wynikającego z uzyskanego sukcesu jest otrzymanie preferencyjnych warunków podczas rekrutacji na uczelnie wyższe na które będzie aplikował Kamil. Do zawodów olimpijskich Kamila przygotowywał pan Włodzimierz Kuśmierczuk.

W imieniu całej społeczności naszej szkoły dziękujemy za piękną postawę. Ponadto, składamy serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów Kamilowi i panu Włodzimierzowi. Dziękujemy!!!

Bożena Wojciechowska

 Nina Kowalczyk, ucz. kl. 2 LO,  została laureatką 35. Konkursu Literackiego Debiut 2021 organizowanego przez Zamojski Dom Kultury. Jury w składzie: Aleksandra   Krywko, Piotr Linek, Agnieszka Wyłupek, spośród nadesłanych 29 zestawów poetyckich i prozatorskich, przyznało nagrody i wyróżnienia. Nina otrzymała nagrodę za opowiadanie pt. Miejsce pochodzenia. Poniżej publikujemy fragment. Tekst młodej autorki możecie przeczytać w całości w bibliotece, a w przyszłości w Gazetce Szkolnej u.p.S.! GRATULUJEMY!!!

(…) - Wołowina na cienkim z ostrym sosem!
- Alleluja, alleluja!
Sacrum z profanum, asceza z konsumpcjonizmem, moralność z amoralnością. Usiadłam na ławce, na rondzie. Dziennie przejeżdżało przez nie średnio dwanaście samochodów. Dziesięć lat temu wiosna przeszła tak płynnie w lato, że nikt nie wiedział kiedy. Ciągnęło się długo, jak roztopiona guma smakowa. Siedziałam trzy dni z rzędu na tej samej ławce, czytałam książki. Przez dwanaście godzin potrafiłam przeczytać dwie. Patrzyłam się na tymczasowość. Domy wyglądały jakby ktoś je wczoraj postawił, a jutro miał rozebrać. Nie umiałam wtedy tego nazwać. Dopiero parę lat później zaczęłam podróżować i zdałam sobie sprawę, że wygląda tak większość wsi i małych miasteczek w Polsce. Tymczasowe budynki, tymczasowi ludzie. Teraz widzę, że to złudzenie. Co miało upaść, obrócić się w ruinę, stoi dalej, wcale się nie zmienia. Ludzie, którzy mieli wyjechać, wciąż tu są. Z rezygnacją na twarzy i niepowodzeniem, bo pewnie byli w świecie jak się odgrażali rodzicom. Byli, widzieli, ale z jakiegoś powodu wrócili. Pewnie tej specyficznej tęsknoty objawiającej się nienawiścią. Niechęcią, odrazą, które kupują bilet. Wtedy jednak myślałam tak samo. Że pewnego dnia wyjadę w świat i będę przesyłać tylko pocztówki. Poszukiwałam inspiracji do miejsca rozpoczęcia nowego życia w reportażach, gdy usta po cichu wypowiadały egzotyczne nazwy państw i regionów, nazwiska władców i zasłużonych, a mnie przed oczami stawało bezkresne jezioro, fale uderzające o brzeg albo majestatyczne góry rosnące nad jakąś urokliwą doliną. (…)

administrator

Z wielką przyjemnością informujemy o doskonałych wynikach naszych uczniów w  finałach w konkursów Lubelskiego Kuratora Oświaty 2020/2021. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów uczniom i ich nauczycielom, którzy przygotowali ich do udziału w konkursie. Dziękujemy!!!

Michał Jacek
laureat
konkursu z fizyki


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
pani Małgorzata Dudzik

Julia Karczmarczuk
laureatka
konkursu z języka angielskiego
pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
pani Beata Cybulska

Michał Jacek
laureat
konkursu z matematyki


pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekunowie
pani Elżbieta Kędrak
pani Maria Bubiłek

 

Filip Gradowski
finalista
konkursu z języka angielskiego
pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
pani Bogusława Denys

 

Nina Winniczuk
finalistka
konkursu z języka angielskiego
pod patronatem
Lubelskiego Kuratora Oświaty

opiekun
pani Beata Cybulska

administrator

Uczniowie klas VI i VII wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczno-literackim pt. "Jakże piękna jest Polska. Moja Ojczyzna!". Dzięki tworzeniu przewodników i plakatów młodzież miała możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat różnych zakątków naszego kraju, docenić jego historię i piękno. Zwycięską pracę wykonała Anna Portuś – uczennica klasy VI B. Serdecznie gratulujemy Ani kolejnego sukcesu!

Andrzej Czochra

W niedzielę 28 marca 2021r. w muzeum "Szachy świata" odbył się turniej szachowy Wilczym Tropem, w którym udział wzięli również uczniowie naszej Szkoły: Milena Kawka, Adam Pogudz, Wojciech Wojciechowski i Miłosz Wawrykiewicz. Na drugim miejscu zawodów uplasowała się Milena Kawka zdobywając srebrny medal. Patronat Honorowy nad turniejem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej Szkoły.
Andrzej Czochra

Z radością informujemy, że uczennica naszej Szkoły Milena Kawka zdobyła puchar i pierwsze miejsce w Zimowym Grand Prix Zamościa 2021 r., rozgrywając trzy turnieje on-line. Gratulujemy.

Andrzej Czochra

W poniedziałek 1 marca 2021 r. uczniowie Szkoły uczestniczyli w turnieju szachowym upamiętniającym Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szkołę reprezentowali: Milena Kawka, Kornelia Bieńkowska, Adam Pogudz, Wojtek Wojciechowski, Miłosz Wawrykiewicz. I tym razem nasi uczniowie potwierdzili super formę zdobywając: Milena Kawka II miejsce, Miłosz Wawrykiewicz III miejsce, Adam Pogudz II miejsce.
Gratulujemy wszystkim patriotycznej postawy.

 

https://upz.edu.pl/news/konkurs-matematyczny-rozstrzygniety/

W potyczce z „królową nauk”, jak określa się matematykę, najlepiej poradził sobie Emil Łasocha z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu. Kolejne dwa miejsca na podium zajęli jego koledzy ze szkoły: Mateusz Tkaczyk – II miejsce i Oskar Chmurzyński – III miejsce.

Poniżej publikujemy „dziesiątkę” laureatów Konkursu Matematycznego 2021:

  1. Emil Łasocha (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
  2. Mateusz Tkaczyk (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
  3. Oskar Chmurzyński (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
  4. Dawid Szewczak (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
  5. Konrad Deryło (I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju)
  6. Piotr Łaba (I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju)
  7. Kamil Cisek (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
  8. Jacek Tyszkiewicz (I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie)
  9. Grzegorz Dolanowski (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)
  10. Julia Wiater  (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu)

Trzej laureaci konkursu, którzy zdobyli największą liczbę punktów uhonorowanych zostanie nagrodami i dyplomami, natomiast laureaci z miejsc 4-10 otrzymają wyróżnienia i dyplomy. Ze względu na trwającą pandemię nie odbędzie się gala finałowa, a nagrody zostaną dostarczone do szkół laureatów.

Konkurs Matematyczny odbył się 5 lutego 2021r. i został zorganizowany przez Instytut Techniczno-Informatyczny Uczelni Państwowej w Zamościu, pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

xródło: https://upz.edu.pl/news/konkurs-matematyczny-rozstrzygniety/