start

administrator

W dniach 23-27 października 2016r. I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu było gospodarzem międzynarodowego spotkania projektowego w ramach projektu Erasmus+ ‘Healthy European Youth’. Grupę gości stanowiło dwóch nauczycieli z każdego z ośmiu krajów partnerskich: Rumunii, Finlandii, Estonii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji i Słowacji. Głównym celem spotkania w ramach projektu promującego zdrowy styl życia było omówienie dotychczasowych działań, podsumowanie wspólnie opracowanych przedsięwzięć, a także ustalenie harmonogramu kolejnych zadań projektowych. Nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi poszczególnych etapów realizacji projektu oraz przedyskutowali strategię pokonywania trudności wynikających z różnorodności systemów nauczania w poszczególnych szkołach partnerskich.
Spotkanie było również doskonałą okazją dla uczniów I Społecznego Gimnazjum do rozmowy z nauczycielami z różnych krajów europejskich, do poznania specyfiki pracy w szkołach partnerskich oraz wymiany opinii dotyczących różnic i podobieństw poszczególnych systemów edukacyjnych. Uczniowie I Społecznego Gimnazjum gorąco powitali gości w auli GM, gdzie zaprezentowali swoje talenty w czasie krótkiej części artystycznej. Warto dodać, iż goście byli pod wielkim wrażeniem zaangażowania i umiejętności artystycznych oraz językowych uczniów naszej szkoły.

Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkały się ‘Żywe Szachy’ przygotowane przez uczniów I Społecznej Szkoły Podstawowej oraz I Społecznego Liceum, a wizyta w Zamojskim Centrum Wystawowym ‘Szachy Świata’ była niewątpliwie kolejną  dużą atrakcją dla naszych partnerów.

25 października 2016r. zagraniczni goście oraz przedstawiciele I Społecznego Gimnazjum zostali zaproszeni do zamojskiego Ratusza, gdzie spotkali się z Prezydentem Zamościa Andrzejem Wnukiem oraz panią Agnieszką Kowal, Dyrektor Wydziału Oświaty. Goście mieli okazję zapoznać się ze  specyfiką pracy w zakresie edukacji w naszym regionie oraz wymienić się poglądami i doświadczeniami w tym zakresie.
Grupa zagranicznych nauczycieli była pod wielkim wrażeniem architektury Zamościa, znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także urody jesiennego krajobrazu, jaki miała okazję podziwiać w trakcie krótkiego wyjazdu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Spotkanie podsumowały ustalenia dotyczące organizacji spotkań międzynarodowych przewidzianych na trzeci, ostatni już, rok realizacji projektu. W maju 2017 odbędzie się krótkoterminowa wymiana grup uczniów w miejscowości Levice na Słowacji. Każdą szkołę partnerską, w tym I Społeczne Gimnazjum, reprezentować będzie sześciu uczniów oraz dwóch nauczycieli.

 


administrator

W dniach 27-30 września 2016r. odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach programu Erasmus+ ‘Save Today – Survive Tomorrow’. Tym razem gospodarzem była szkoła Istituto Comprensivo Statale 1 Lavello we Włoszech. I Społeczne Gimnazjum im.Unii Europejskiej w Zamościu reprezentowane było przez panie Katarzynę Miskę oraz Bogusławę Denys. Dodatkowo, uczestnikami spotkania byli nauczyciele szkół partnerskich z Portugalii (Peso da Régua), Niemiec (St. Georgen), Węgier (Százhalombatta) oraz Grecji (Pteleos). Było to trzecie międzynarodowe spotkanie nauczycieli, po spotkaniach w Polsce (2014) oraz Grecji (2015). W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe oraz przyszłe działania projektowe, a także zaplanowano krótkoterminowe wymiany grup uczniów. Trzyletni program ma na celu zaangażowanie uczniów w działania związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, uwrażliwienie ich na kwestie dotyczące efektywnego wykorzystania energii odnawialnych oraz rozwinięcia świadomości ekologicznej. W listopadzie br. grupa czterech uczniów oraz dwóch nauczycieli po raz kolejny odwiedzi Lavello, aby tym razem uczestniczyć w zajęciach wspólnie z uczniami szkoły włoskiej. Uczniowie wezmą udział w warsztatach oraz odwiedzą przedsiębiorstwa wykorzystujące w swej działalności nowoczesne energooszczędne systemy technologiczne oraz biopaliwa.

administrator

Maj to nie tylko miesiąc matur i maturzystów. Uczestnikom międzynarodowej wymiany uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus + Save Today – Survive Tomorrow będzie od teraz kojarzył się z surowym klimatem i zapierającymi dech w piersiach zakątkami Schwarzwaldu. A wszystko to za sprawą gospodarza spotkania, Realschule St. Georgen. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich, czyli z Polski, Grecji, Portugalii, Turcji i Węgier.

I Społeczne Gimnazjum reprezentował silnie męski skład uczniowski: Jakub Jarski, Kamil Rusztyn, Łukasz Szyszka i Marek Zastąpiło, którym towarzyszyły p. Monika Borkowska i p. Jolanta Michalczyk. Pobyt w Niemczech wypełniony był realizacją wielu zadań projektowych oraz dał uczestnikom możliwość poznania uroków Schwarzwaldu słynącego z przepięknych krajobrazów, zegarów z kukułką, tortu Czarny Las oraz jego serdecznych mieszkańców.

Podczas pobytu uczniowie i nauczyciele mieli do wykonania szereg zadań projektowych wymagających zarówno wytrwałości, sprawności jaki i kreatywności. Uczestnicy budowali ładowarki słoneczne oraz szyli pokrowce na telefon komórkowy wykorzystując surowce wtórne. Pracowali także w grupach międzynarodowych nad kolejną (piątą) częścią broszurą dobrych praktyk dotyczącej antykonsumpcyjnych zachowań  oraz przedstawiali autorskie filmiki zachęcające do wyzbycia się konsumpcyjnego podejścia do życia i korzystania z odnawialnych źródeł energii. Grupa wspólnie  sadziła drzewa oraz zwiedziła biogazownię gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z technologią pozyskiwania biogazu z kiszonki i gnojowicy od trzody chlewnej. 

Uczestniczy zwiedzili Parlament Europejski w Strasburgu, gdzie przysłuchiwali się obradom i uczestniczyli w spotkaniu z europosłem niemieckim oraz panią Różą Thun – polską europosłanką Gospodarze pokazali nam piękno Schwarzwaldu organizując wyjazd na zamek Hornberg, do skansenu Vogtsbauernhof oraz Tribergu z największym wodospadem w Niemczech oraz muzeum zegarów z kukułką.

Spotkanie w St. Georgen było  udane, nie tylko pod względem merytorycznym, ale było też okazją do bliższego poznania uroków naszego zachodniego sąsiada. Dało szansę zawarcia nowych przyjaźni i wzmocnienia tych wcześniej zawartych, które z pewnością ułatwią dalszą współpracę i realizację działań projektowych. Kolejna wymiana uczniów odbędzie się w listopadzie we Włoszech.

administrator

W dniach 10–15 kwietnia 2016r. w Zamościu odbyło się międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących projekt Erasmus + Mission Maths!. Gościliśmy uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich, czyli z  Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch.

Przypomnijmy, że trzyletni projekt, który koordynuje I Społeczna Szkoła Podstawowa, dotyczy praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promuje zainteresowanie naukami ścisłymi. Uczniowie poszerzają umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości.

Czytaj więcej: WYMIANA GRUP UCZNIÓW W ZAMOŚCIU
administrator

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy III gimnazjum oraz VI szkoły podstawowej. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu. Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych nie uczestniczą w konkursie.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania młodzieży nauką języków obcych, motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, a także promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie.

Konkurs jest jednoetapowy i polegać będzie na sprawdzeniu znajomości konstrukcji gramatycznych oraz słownictwa z zakresu materiału objętego programem nauczania języka angielskiego dla szkoły podstawowej (konkurs dla uczniów klas 6 szkoły podstawowej) lub programem nauczania języka angielskiego w klasach I-III gimnazjum  (konkurs dla uczniów gimnazjum).

Czytaj więcej: XVI konkurs języka angielskiego
administrator

Regulamin Konkursu Historycznego „Prawo i obywatel” realizowanego w ramach projektu "Bilet do Społeczniaka"

§ 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorami konkursu są I Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów III klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.
 3. Uczestnikiem konkursu jest uczeń zgłoszony przez macierzystą szkołę, rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie formularza (załącznik nr 1) będącego załącznikiem regulaminu konkursu.
 4. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 5. Oceną arkuszy konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się powołana do tego przez organizatorów komisja (szczegóły dotyczące komisji zostały określone w § 3).
Czytaj więcej: II Konkurs historyczny „Prawo i obywatel”
administrator

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu zaprasza uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum, do wzięcia udziału w konkursie matematycznym „MATEMATYKA W PRAKTYCE”.
W czasie konkursu uczniowie będą mieli szansę zmierzyć się z ciekawymi zadaniami matematycznymi oraz doświadczyć rozkoszy łamania głowy i rywalizacji.
Konkurs odbędzie się 27 maja 2017r., zgodnie z załączonym regulaminem.
Nagroda główna to stypendium na trzy lata nauki. Przewidujemy również nagrody rzeczowe. Zgłoszenia i zgody opiekunów według załączonego wzoru prosimy przesłać do 23 maja 2017 na adres:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej,
22-400 Zamość, ul. Koszary 14

 

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MATEMATYKA W PRAKTYCE"

Organizatorem konkursu jest I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu. Koordynatorem konkursu jest Elżbieta Kędrak. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie wiadomości: Matematyka w praktyce.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie matematyki poprzez ukazanie jej uniwersalnego charakteru oraz niezwykłej stosowalności we wszystkich niemal dziedzinach działalności człowieka,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką,
 • rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy podczas rozwiązywania zadań i problemów,
 • stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia,
 • promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów,
 • promowanie uzdolnionych uczniów i wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.

Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum, przejawiający zainteresowania matematyczne. Konkurs jest indywidualny, jednoetapowy i bezpłatny.

Konkurs zostanie przeprowadzony 27 maja 2017 o godz. 9.00, w siedzibie I Społecznego Liceum im. Unii Europejskiej w Zamościu ul. Koszary 14. Zgłoszenie uczniów ze szkoły lub indywidualne należy przesłać do dnia 23 maja 2017.

Uczniowie - uczestnicy konkursu powinni przynieść ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania, prosty kalkulator i pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych.

W pierwszej części konkursu, trwającej 60 minut, uczniowie będą rozwiązywali cztery zadania otwarte wymagające stosowania matematyki w praktyce, umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i badania hipotez. Po tej części nastąpi 45 minut przerwy, podczas której uczniowie I Społecznego Liceum zaprezentują uczestnikom ciekawe eksperymenty chemiczne i fizyczne.

Druga część konkursu będzie polegała na rozwiązaniu jednego problemu praktycznego. Materiały potrzebne do rozwiązania tego zadania zapewniają organizatorzy konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się po zakończeniu jego drugiej części.

Nagrodą główną w konkursie jest stypendium na naukę w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamościu. Dla uczestników konkursu przewidziano też atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wymagania konkursu obejmują treści nauczania, umiejętności i osiągnięcia wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum w zakresie matematyki określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012 poz.977).

 

 

 

Załączniki:

Bożena Wojciechowska

coś o bibliotece

(bomo)

I Społeczna Szkoła Podstawowa już trzeci rok realizuje projekt Mission Maths!, wspierany przez UE w ramach programu Erasmus+. Ostatnie spotkanie uczniów i nauczycieli w tym projekcie odbyło się dniach 15-20 kwietnia w IESO Sierra La Mesta w Santa Amalia w Hiszpanii.

Przypomnijmy, że projekt, napisany i koordynowany przez nauczycieli I SSP, dotyczy praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promuje zainteresowanie naukami ścisłymi. Uczniowie poszerzają umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości.

Spotkanie rozpoczęło się w Madrycie w Muzeum Nauki i Techniki, gdzie uczestnicy mogli poznać rozwój techniki i nauki w Hiszpanii od 16 wieku do czasów współczesnych. Kolejne dni wypełnione były warsztatami i zajęciami praktycznymi związanymi z matematyką. Były zadania kulinarne, programowania komputerowego, układania mozaiki i obliczania odległości i czasu. Uczniowie pracując w grupach międzynarodowych przetestowali grę planszową zaprojektowaną przez nauczycieli hiszpańskich. Gra wymagała zarówno teoretycznej wiedzy matematycznej, logicznego myślenia a także pewnej sprawności … fizycznej, gdyż niektóre zadania polegały na utworzeniu figur geometrycznych z wykorzystaniem własnego ciała! Uczestnicy opracowali też trzecią cześć komiksu matematycznego „Mathmaniac” dotyczącą zastosowania matematyki w podróżowaniu i przemieszczaniu się.

Zadania projektowe odbywały się nie tylko w szkole. Najciekawsza gra terenowa została zorganizowana w historycznym mieście Mérida, zwanej „hiszpańskim Rzymem”. Miasto zostało założone w 25 roku p.n.e. przez Oktawiana Augusta dla żołnierzy-weteranów
z legionów armii rzymskiej i w rzeczy samej bardzo przypomina starożytną stolicę. Uczniowie poznając zabytki mieli do odgadnięcia wiele szarad i musieli odnaleźć liczne szczegóły architektoniczne. Poprawne rozwiązanie zadań gwarantowało trafienie na miejsce zbiórki. Niektórym zajęło to dość sporo czasu a na szczęście wszystkie drużyny odnalazły właściwą drogę.

Prawie trzy lata minęły bardzo szybko. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele nawiązali wiele cennych kontaktów i zgodnie twierdzą, że program Erasmus+ jednoczy Europejczyków i stwarza niepowtarzalną szansę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Dlatego warto realizować szkolne projekty unijne. Już myślimy o kolejnym…

Aleksandra Ważny, Mateusza Grajeta

 

Uwielbiamy pomagać innym i często bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych i społecznych, dlatego też kiedy tylko nasza Wychowawczyni Pani Jolanta Michalczyk poinformowała nas o tym, iż możemy pomagać dzieciom, zarówno naszym rówieśnikom jak i nieco młodszym, w odrabianiu ich prac domowych bez wahania zgodziliśmy się.

 Do świetlicy staramy się chodzić minimum raz w tygodniu na około 2 godziny. Dbamy by ten czas wykorzystać jak najowocniej. Pomagamy naszym kolegom i koleżankom, uczęszczającym do świetlicy TPD, odrobić wszelkie zadania domowe, z którymi mają kłopoty. Często uczymy ich zagadnień z różnych przedmiotów,  które sprawiają im trudności. Pomaganie w taki sposób jest dla nas dodatkowym obowiązkiem, ale też świetnie spędzonym czasem. Czujemy radość, kiedy widzimy  dzieci kończące z uśmiechem odrabianie pracy domowej, albo kiedy udaje im się zrozumieć jakiś trudny temat, chociażby z matematyki. Cieszymy się kiedy słyszymy piękne i szczere „dziękuję za pomoc”, gdyż sami jesteśmy uczniami i wiemy, że czasem w szkole bywa ciężko. Praca z dziećmi, szczególnie znacznie od nas młodszymi, nie jest łatwa, dlatego też poprzez udział w projekcie nasza wdzięczność i szacunek do nauczycieli wzrosła jeszcze bardziej.

Jesteśmy pewni, iż w najbliższych latach, będziemy się starać jak najczęściej chodzić do świetlicy i nie zaniechamy tego obowiązku, gdyż przekonaliśmy się, że na prawdę warto pomagać. Dzięki uczestniczeniu w projekcie nawiązujemy nowe przyjaźnie, uczymy się radzić sobie z różnymi problemami, często pod presją czasu, potrafimy lepiej zrozumieć innych, doskonalimy umiejętność efektywnej pracy w zespole. A co najważniejsze stajemy się empatyczni i wrażliwi na problemy i trudności innych, często młodszych i słabszych od nas. Dzięki naszej determinacji i konsekwentnie realizowanemu celowi udaje nam się wspierać naszych podopiecznych w zdobywaniu wiedzy. Otrzymują oni teraz lepsze oceny, mają wzorowo odrobione prace domowe, oraz poszerzają swoje horyzonty i perspektywy.

 

administrator

Zawieruszyła nam się jedna ważna informacja dotycząca społecznego zaangażowania naszych uczniów w ramach 25-lecia Szkół Społecznych w Zamościu. Z radością informujemy, że klasa 7 b prowadzona przez Panią Tamarę Tarajko zorganizowała "Kawiarenkę mikołajkową". Cały dochód - 676 zł. przeznaczony został na zakup gier i słodyczy dla dzieci ze świetlicy przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. 12 grudnia uczennice klasy 7b wraz z Panią Jolantą Michalczyk przekazały prezenty i słodycze dzieciom ze świetlicy.

Ela Podkościelna

W listopadzie 2017r. uczniowie Szkoły Społecznej zbierali karmę dla zwierząt z zamojskiego schroniska. Dzieci z klas trzecich wraz z wychowawcami przygotowały plakaty informujące i zachęcające do przynoszenia pyszności dla zwierzaków. Jeden z uczniów napisał również wiersz o zwierzętach w potrzebie. Klasy 0-III chętnie włączyły  się w to przedsięwzięcie. Równolegle, z inicjatywy klasy  2C GM pod okiem pani Sławy Bilskiej zebrano karmę w  pozostałych budynkach naszej szkoły.  12 grudnia odwiedził nas pan Piotr Łachno, kierownik zamojskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych,  z sympatycznym psiakiem Trójką. Przekazaliśmy wówczas  łącznie 320 kg karmy.

Ela Podkościelna

W listopadzie 2017 r. uczniowie klas III zorganizowali akcję " Ty możesz zostać świętym Mikołajem". Wykonali plakaty informujące o akcji i do grudnia przyjmowali zabawki przynoszone przez uczniów z klas 0-III. To w ramach upominku mikołajkowego,  dzieciaki podzieliły się swoimi zabawkami z młodszymi kolegami i koleżankami z Przedszkola Specjalnego nr 3 w Zamościu. Wszyscy wykazali duże zainteresowanie zbiórką zabawek i chętnie wzięli w niej udział. Udało się zebrać bardzo dużo gier, układanek, klocków i różnych zabawek, które uczniowie klasy III b pod opieką pani Anny Drzewickiej, przekazali przedszkolakom w własnoręcznie ozdobionych pudełkach.

Jacek Szponar

Z piątku 15 grudnia 2017 roku na sobotę odbędzie się 25 godzinny Maraton Szachowy. Uroczyste otwarcie godzina 9:00 w budynku nauczania wczesnoszkolnego z udziałem władz miasta i dyrekcji szkoły.

W turnieju biorą udział zawodnicy z zamojskich szkół. Zakończenie maratonu nastąpi w sobotę o godzinie 10:00.

Pomysłodawcą oraz  organizatorami są Pan Andrzej Czochra nauczyciel i instruktor szachowy oraz Pan Jacek Szponar nauczyciel wychowania fizycznego.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia maratonu szachowego wszystkich uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych w Zamościu.

administrator

1 września 2017 r. Szkoły Społeczne im. Unii Europejskiej w Zamościu wkroczyły w 25 rok swojej działalności. To już ćwierć wieku, a więc całkiem poważny jubileusz. Idea, która 1992 r. była dla grupy zamojskich nauczycieli i rodziców realizacją marzeń o nowym typie edukacji, dzięki ich odwadze i determinacji urzeczywistniła się w powołaniu dwóch placówek: I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego oraz I Społecznej Szkoły Podstawowej. Dzisiaj zamojski "Społeczniak" liczy 582 uczniów, z którymi pracuje prawie 100 nauczycieli.

Chcieliśmy uświetnić ten ważny dla nas moment w taki sposób, aby odwoływał się do entuzjazmu jaki wówczas towarzyszył osobom zaangażowanym w tworzenie nowego modelu kształcenia w Zamościu. W działalności szkół społecznych bardzo istotne, obok rzetelnej i efektywnej edukacji, jest otwarcie na lokalną społeczność oraz kształtowanie, przez wszystkich tworzących zbiorowość szkolną, postaw prospołecznych. Dlatego uznaliśmy, że najlepszym odwołaniem się do tych wartości będzie podjęcie szeregu działań angażujących społecznie nas samych, a skierowanych do mieszkańców naszego miasta. W tym duchu przez cały rok szkolny 2017/2018 będziemy Państwu proponowali wiele wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, przeprowadzimy szereg akcji charytatywnych, zaprosimy Zamościan do odkrywania lub przypominania, w niekonwencjonalny sposób, najważniejszych wątków historii naszego miasta. W ramach wolontariatu chcemy stworzyć nowe platformy wielopokoleniowego przeżywania przeszłości i współczesności. I jak przystało, pełnemu entuzjazmu, 25-latkowi zaprosimy Zamościan do udziału w organizowanych przez nas imprezach sportowych. Wreszcie zaprosimy wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków na uroczyste podsumowanie całego projektu jakim będzie musical w wykonaniu naszych uczniów i absolwentów, wystawiony na Rynku Wielkim 21 czerwca 2018 r.

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy. Na stronie naszej szkoły www.unia.zam.pl oraz szkolnym facebooku Zamojskie Szkoły Społeczne będziemy systematycznie zamieszczać informacje o kolejnych działaniach.

 

Społeczność Szkół Społecznych
im. Unii Europejskiej w Zamościu